Série VICE News

Boj proti ebole – část třetí

Válka, politika, ekononomické otřesy a další události, kterým ostatní média nevěnují pozornost.

Více z této série