Voor Brusselaar Maxime Fauconnier is de jeugd een eiland