Deze man liet machines in zijn jukbeenderen implanteren