FYI.

This story is over 5 years old.

video

Třetí průmyslová revoluce, podívejte se na nový dokument o sdílené ekonomice

Sociální a ekonomický teoretik Jeremy Rifkin nám popsal zrod nového ekonomického systému pro digitální společnost, který dokáže bojovat s klimatickými změnami a vytvořit rovnější podmínky ve světě.

Celosvětová ekonomika je v krizi. Exponenciální nárůst využívání přírodních zdrojů, snižující se produktivita, rostoucí nezaměstnanost a stále se zvyšující nerovnost ve společnosti nás nutí zamyslet se nad tím, jestli není čas redefinovat současné ekonomické modely. Kam totiž až takhle dojdeme?

Sociální a ekonomický teoretik Jeremy Rifkin nám předkládá cestu k vytyčení nového ekonomického systému. Třetí průmyslová revoluce se nám předestírá především se třemi stěžejními technologiemi: ultra rychlým internetem 5G, sítí obnovitelné energie a prostředím vyznačujícím se bezpilotní mobilitou. Přičemž v takovém prostředí bude vše ve společnosti i v našem okolí napojeno na internet věcí. Taková digitální infrastruktura pak může dát vzniknout nové radikální ekonomice založené na sdílení, která naprosto změní pohled na to, jak organizujeme i poháníme náš ekonomický život.

Reklama

S infrastrukturou internetu věcí, spoustou dat a řádnou analytikou bychom mohli vyvinout algoritmy, které zvýší naši produktivitu, dramaticky sníží mezní náklady ve výrobě téměř na nulu a zlepší distribuci zboží i služeb.

Ve sdílené ekonomice vlastníci dávají lidem přístup, prodejci a kupující jsou nahrazeni poskytovateli a uživateli. Sociální kapitál se stává stejně důležitým jako tržní kapitál. Konzumerismus je nahrazován udržitelností. A indikátory kvality života jsou mnohem důležitější než hrubý domácí produkt. Sdílená ekonomika se pak může stát cirkulární ekonomikou, kde zboží a služby jsou přerozdělovány mezi mnoho uživatelů, což výrazně snižuje ekologickou stopu celé společnosti.

A jelikož klimatické změny už teď ničí planetu, přechod k novému ekonomickému modelu musí nastat rychle. A taková změna směru vyžaduje politickou vůli a výrazný ideologický posun.

Jestli na vás tahle stručná definice třetí průmyslové revoluce příliš teoretická, podívejte se celý dokument, který je založený na přednášce Jeremyho Rifkina. Budete na ni sice potřebovat skoro hodinu a třičtvrtě, ale o to víc budete připraveni na pravděpodobně nevyhnutelnou budoucnost.