FYI.

This story is over 5 years old.

Internet

Exkluzivní rozhovor s mužem, který světu odhalil podvodné fungování Cambridge Analytica

Christopher Wylie hrál významnou roli při budování jedné z nejefektivnějších politických zbraní digitální éry. Teď se to snaží odčinit.

Tenhle 28letý Kanaďan usazený v Londýně porušil svůj závazek mlčenlivosti, aby mohl bojovat s nepravostmi svého bývalého zaměstnavatele Cambridge Analytica. To je kontroverzní analytická společnost, která je známá kvůli své práci na prezidentské kampani Donalda Trumpa. Podle aktuálních zpráv údajně operovala i na dosud neznámé volební kampani v Česku.

Podle Wylieho, který v roce 2013 pomáhal celou společnost budovat, se vyvinul mocný software se schopností předvídat a ovlivňovat chování voličů pomocí dat, jež unikly z 50 milionů facebookových profilů.

Reklama

Data měla sbírat aplikace zvaná thisisyourdigitallife, kterou vyvinul akademik Aleksandr Kogan, a stáhlo si ji asi 270 tisíc lidí. Uživatelům se v ní platilo za to, že si udělali osobnostní test, a ten měl být použit pro další výzkum. Nikdo už ovšem nevěděl, že aplikace sbírá i data o jejich přátelích, díky čemuž vznikla rozsáhlá datová síť, kterou Kogan nakonec prodal společnosti Cambridge Analytica.

Facebook tvrdí, že prodejem informací Kogan porušil podmínky platformy, a aplikace tak v roce 2015 byla ze sítě odstraněna. Kogan a Wylie se tehdy zaručili, že veškerá získaná data byla zničena. V pátek však vyšlo najevo, že by tomu tak nemuselo být, a tak Facebook zamezil přístup pro Kogana, Wylieho i Cambridge Analyticu, dokud vyšetřování nepokročí dál.

Abychom se o celém problému s celospolečenským dopadem na fungování demokracie dověděli víc, přinášíme vám exkluzivní rozhovor s Christopherem Wyliem. Tedy s mužem, který pomáhal celou síť vybudovat, a teď se proti ní rozhodl bojovat.

Co je Cambridge Analytica?
Cambridge Analytica je společnost, která vytváří algoritmy, kterými popisuje psychologické profily lidí. Zrodila se z londýnské firmy zvané SCL Group (Strategic Communication Laboratories neboli Laboratoře strategické komunikace), což byla zase společnost spolupracující s armádou na informačních operacích po celém světě.

Cambridge Analytica se v podstatě zabývá digitalizací informačních procesů, kde jde v jádru o shromažďování spousty dat o lidech a stavění algoritmů sestavujících profil toho, jakou mají osobnost, politické postoje, jejich potenciální chování, aby tyto informace vzala a mohla z nich vytvořit síť dezinformací. Dosáhla toho zneužitím nejméně 50 milionů záznamů z Facebooku. A důležité pro lidi je, aby pochopili, že Cambridge Analytica není klasickou politickou konzultantskou společností. Zakládá se totiž na šíření fám, fake news a dezinformací po celém světě.

Reklama

Jaký je rozdíl mezi jejím fungováním a tím, jak demokraté využívali sociální média pro cílení Obamovy kampaně?
Zaprvé, Obama nevyhrál díky dezinformacím. Základním rozdílem mezi klasickým politickým cílením a informačními operacemi je myšlenka informační dominance.

Myšlenka informační dominance znamená, že své sdělení pošlu do veškerých komunikačních kanálů kolem mého cíle, aby si začal myslet, aby začal vnímat věci, které nemusí být bezpodmínečně pravdivé… A pak se cíl chová konkrétně dle toho, k čemu jsem ho navedl. Cambridge Analytica tohle dokázala udělat programaticky.

Jaké je napojení Cambridge Analytica na Rusko?
Dokud jsem tam byl, akorát jsme se propojovali s ruskou společností zvanou Lukoil, což je druhá největší ropná společnost v Rusku. Navrhovali jsme jim mikrocílení. V podstatě jsme je uvědomili, že vytváříme obří vzorek soukromých dat amerických občanů, algoritmy pro tvorbu psychologických profilů a že zjišťujeme, jak co nejvíce ovlivnit názory amerických občanů. Tahle informace se dostala až do vyšších úrovní společnosti. A je to společnost, o které je veřejně známé, že je napojena na FSB (hlavní ruská bezpečnostní služba).

Tou dobou mi začalo připadat divné, že se napojujeme na tuhle ropnou společnost, obzvlášť když jsem viděl Alexandra (Nixe, výkonného ředitele firmy), jak jim posílá prezentaci, která začínala snímkem o kampaních založených na fámách. Druhý snímek byl o naočkování voličů. Bylo to o tom, jak v lidech probudit nedůvěru v občanské instituce a platnost voleb.

Reklama

A ještě k tomu jeden profesor, se kterým jsme chtěli tento program spustit (Aleksandr Kogan, vedoucí celosvětového průzkumu společnosti), už na tom samém projektu v Rusku pracoval, za ruské peníze, na psychologických profilech. A to pro mě bylo opravdu znepokojivé. Neříkám tím, že by se kdokoliv vědomě dohodnul s Rusy. Ale naprosto jasně jsme dobře zasíťovaným Rusům řekli, na čem pracujeme. A chci tím říct, že se naše společnost chovala bezohledně.

Jakou roli ve společnosti měl Steve Bannon?
Steva opravdu zajímalo… jak změnit americkou kulturu. To měla také (Bannonem vlastněná mediální společnost) Breitbart původně dělat, ačkoliv tak trochu selhával v tom, aby se dostal za horizont poměrně malých skupinek naštvaných amerických konzervativců. Steve chtěl společnost, která by mu vybudovala arzenál k jakémusi kulturnímu boji, do kterého se chtěl pustit.

Jakou vinu na tom všem nese Facebook?
Facebook už není jen sociální síť. Je to bitevní pole, na kterém operují státy. Nechci vinit nikoho z Facebooku za to, že je někdo přistihl v nestřeženém okamžiku. Je to technologická společnost ze Sillicon Valley, nemusí nutně přemýšlet o geopolitické situaci. Takže jim to nedávám za vinu. Ale celkově o tom asi musí nastat debata – a očividně by šéf Facebooku měl být velmi výrazným hlasem v této debatě.

Zní to, jako byste byl frustrovaný z jejich reakce?
Nemůžete na jednu stranu říkat, že nejde o únik informací, ale na druhou stranu, že jde o porušení podmínek platformy a že se tím budete zabývat, protože je to velmi důležité. Obojí prostě nejde.

Reklama

Jediný důvod, proč se tím Facebook zabývá, je, že já jsem vystoupil na veřejnost. Je to pro mě frustrující bojovat s platformou, u které jsem souhlasil, že jí budu pomáhat. Lidé, na které bychom se ale měli opravdu zaměřit, jsou Robert Mercer, Steve Bannon a Cambridge Analytica.

Proč s tím přicházíte až teď?
Poté, co jsem odešel (v roce 2014), mi Cambridge Analytica hrozila žalobou. Takže jsem musel podepsat mlčenlivost v roce 2015, že o ničem z toho, co jsem viděl, nebudu mluvit do médií. Upřímně je odstrašující představa, že by vás žaloval miliardář (Robert Mercer, podporovatel Cambridge Analytica).

Ale to bylo ještě před rokem 2016, před vzestupem alternativní pravice a Donalda Trumpa a před nástupem jedovatého a nacionalistického diskurzu. Můj život předtím byl docela v klidu, neměl jsem potřebu sundat miliardáře a stát se očividně tou nejdůležitější osobou na internetu. Ale myslím si, že je důležité, aby to lidé viděli, protože integrita našich demokratických procesů je v sázce.

Ale aby bylo jasno, souhlasím, že i já za to nesu zodpovědnost. Hodně z toho byla moje chyba. Ale nebyla to jen má chyba. Stalo se to, když Facebook normálně fungoval, a ještě hůř, bylo to financováno, autorizováno, odsouhlaseno a podporováno Stevem Bannonem a společností Cambridge Analytica.

Cítíte nějakou vinu?
Cítím nesmírnou vinu.

Necítil jste se tak celou dobu?
Nechal jsem svou zvědavost, aby byla silnější než já. Měl jsem být mnohem pečlivější, mnohem důkladnější v zajištění toho, aby naše práce měla etický rámec. Ale… kultura společnosti… spadl jsem do té firemní kultury, což není žádná omluva. Přijímám za to svou vinu.

Co to bude znamenat pro budoucnost?
Že je nevyhnutelné, že státní aktéři budou používat internet, aby ovlivnili demokracii i v dalších částech světa. To, co říkám, není úplná novinka, je to nové jen pro Západ. Internet umožnil americkému elektorátu přístup i k mnoha dalším zemím.

Rozbil se s tímhle koncept demokracie?
Nikdy bych nechtěl tvrdit, že demokracie se rozbila. To, že se spolu můžeme bavit, znamená, že se tak ještě nestalo. Ale věci nebudou jako dřív. Potřebujeme se o tom bavit víc do šířky. Ať už by šlo o nějaký rámec regulace, nebo jestli budeme považovat integritu celostátních voleb za ohrožení bezpečnosti státu, o tomhle se teď musí zákonodárci bavit.

Rozhovor původně vyšel na VICE News.