Uvnitř hnutí konspirátorů, kteří věří v plochost planety Země

FYI.

This story is over 5 years old.

konspirační teorie

Uvnitř hnutí konspirátorů, kteří věří v plochost planety Země

Teorie o placatosti Země má stále více podporovatelů. Strávili jsme tedy dva dny s 500 plochozemci, abychom se o nich dověděli víc.

Stáli jsme na parkovišti a zírali na hvězdy celých dvacet minut. Watsun Atkinsun si sehnal cigaretu a držel ji dvěma prsty, kterými obkresloval stopy od tryskových motorů nad našimi hlavami. Klábosil o chemtrails, energetických zbraních a arzenálu nástrojů, které vyšší moc vyvinula proti lidstvu.

Tatér z Portlandu ve státě Maine, potetovaný od hlavy k patě okultistickými vzory, znakem Iron Maiden a kérkou na krku, na které stálo: Nebát se cesty. Nebát se smrti. Atkinsun si potáhl z mentolky a vrátil se zpět k hovoru.

Reklama

„Vyvrátit pravdivost glóbusu je ta nejsnadnější věc na světě,“ řekl. „Víme, že svět je placatý. Ale co dál?“

Vůbec jsem neměl tušení. Ze slušnosti jsem přikývl a vrátil jsem se zpátky dovnitř.

Byl druhý den vůbec prvního ročníku Mezinárodní konference ploché Země a už jsem toho měl dost. Strávil jsem posledních 48 hodin v hotelovém sále s více než 500 plochozemci, poslouchal jsem hodiny přednášek apokalyptických kazatelů, bizarních moderátorů podcastů a samozvaných vědátorů. Každý hovor, do kterého jsem zabředl, byl variací toho, jaký jsem měl s Atkinsunem.

Watsun Atkinsun, tatér z Maine, ukazuje svůj příbytek na zádi Dodge Ramblera.

Musel jsem jít na tuhle konferenci, konanou 9. a 10. listopadu v Cary v Severní Karolině, abych poznal skutečné plochozemce a pochopil, jak sociální sítě a současná politická situace rozdmýchávají odvěkou víru, která si v současnosti nachází další příznivce.

Stejně jako to má většina lidí, poprvé jsem se s hnutím setkal v internetových rozmíškách mezi s plochozemci sympatizujícími celebritami jako jsou B.o.B nebo Kyrie Irving a veřejnými intelektuály typu Bill Nye a Neil DeGrasse Tyson. Plochozemství se mi zdálo zvláštním, neškodným shlukem konspiračních teorií internetové éry.

Ale čím hlouběji jsem se nořil do podhoubí facebookových skupin, youtubových kanálů a blogů, na kterých se plochozemci koncentrují, tím více se mi hnutí zdálo všelijaké, jen ne neškodné. Je to skupina lidí, která docela přestavěla svůj vesmír na základě přesvědčení, že jsou lepší než ostatní, a vzdoru proti autoritám. Je to světonázor, kde je nesouhlas démonizován a hrdost předčívá fakta. Hnutí plochozemců je vhled do postpravdivé budoucnosti a indikátorem dlouhodobého směřování naší politiky. Tato konference byla vůbec první příležitostí, kdy se rozrůstající komunita vypravila z hlubin online fór na zemský povrch.

Reklama

*

Událost pokračovala jako každá jiná konference – vystavovatelé v předsálí, mluvčí v sále, pauzy mezi přednáškami, abyste si mohli protáhnout nohy, a večer otevřený bar. Kutil s šedými vlasy po ramena vystavoval na chodbě dřevěné modely ploché Země, zatímco jen o několik stolů dál postarší dámy vyprodávaly knihy konspiračních teorii ve vlastním vydání.

Většinou ale nikdo nevyčníval z mužského, bělošského davu středního věku, ve kterém každý z členů zaplatil více než sto dolarů za to, aby se mohl zúčastnit. Mnoho zúčastněných se mě poté, co zjistili, že jsem novinář, žertovně ptalo: „Copak nevypadáme úplně obyčejně?“

Modely ploché Země, vybavené kopulí a ledovou stěnou, z dílny mistra Chrise Pontiuse. Prodávají se za více než 500 dolarů.

Pro organizátora konference a konspiračního filmaře Robbieho Davidsona to byl začátek revoluce. Ve své zahajovací řeči Davidson přirovnal svou práci k té Martina Luthera, který zveřejnil svých 95 tezí proti římskokatolické církvi přesně před 500 lety.

„Tady začíná nová reformace. Právě teď, tento den ovlivní miliony lidí,“ prohlásil Davidson hrdě.

Jak se mi podařilo zjistit, tvar Země je pouze polovinou příběhu zvaného plochozemství. Je to také přímý útok na autority a pozlátko jim vlastní. Obnova této myšlenky v minulosti souvisela s významnými historickými událostmi počínaje Protestantskou revolucí, následovanou Průmyslovou revolucí a zdánlivě i současností.

Jak mi řekl Atkinsun: „Třetí světová válka už začala. Nebojuje se proti Severní Koreji, ale proti svrchovaným občanům světa. Jsme svědky přímého útoku na svobodu, na naše myšlení, na naši Zemi, a plochá Země je pouze malým krůčkem v rozkrývání tohohle podvodu.“

Reklama

Většina návštěvníků, se kterými jsem se setkal, se stala plochozemci před dvěma lety, když Eric Dubay vydal svou knihu „Konspirace o plochosti Země“ a stal se fenoménem se svým kanálem na YouTube. Pro představu, prezentující na konferenci měli více než 680 tisíc odběratelů a více než 90 milionů shlédnutí. Hnutí vyvolalo podobnou vlnu rozhořčení, jakou Donald Trump přinesl do Oválné pracovny, a teď, za pomoci rezonujících komor internetu, obdobně ohrožuje racionalitu vědeckého a politického diskurzu.

Plochozemcům je ale jedno, kdo zrovna sedí v Bílém domě, který pokládají za nejnovější zhmotnění podvodu s pětisetletou historií.

Podle Davidsonova dokumentu ImpossiBall příběh začíná už u Mikoláše Koperníka, jehož teorie heliocentrismu, která umístila Slunce doprostřed vesmíru, byla zadupána do země vládnoucí elitou. Jak Mark Sargent, přední plochozemský youtuber, prohlásil na pódiu: „Nechci na nikoho ukazovat prstem, ať už to jsou ilumináti, Bilderberg, Trilaterální komise nebo Vatikán nebo někdo další. Ale je to děsivá malá skupina kouřících mužů rozsazených podél dlouhého stolu.“

Z pohledu plochozemců tato elita propagovala „lež“, že je Země kulatá a že existuje nekonečný vesmír s miliardami planet, z nichž mnoho může být domovem mimozemského života. Tato lež vznikla, aby odvrátila lidi od Boha a násilím převzala jeho roli na Zemi.

„Chtějí potlačit Boha,“ byl častý refrén, který zazníval zpoza pódia a téměř pokaždé se dočkal potlesku. Pro plochozemce je tedy jedinou možností, jak obnovit identitu lidstva a svobodu v této zkorumpované společnosti, svržení všech autorit a znovuustavení člověka a Země ve středu vesmíru.

Reklama

Plochost Země je ta největší konspirace. Pokud vám můžou lhát o zemi pod vašima nohama, a vy tak popíráte své vlastní smysly (které údajně vypovídají o plochosti Země), můžou vám lhát úplně o všem. To je logický závěr nekonečné studnice konspirace této konference, kterou se přítomní prodírali celá léta.

Aspirující youtuber Flat Earth Focker se stodolarovými bankovkami, kterými šíří víru hnutí.

Přistání na Měsíci a útoky z 11. září byly hraničním testem pro všechny „kulaté hlavy“, které mohli konvertovat. „Pokud věří kterékoliv z oficiálních verzí těchto událostí, pak na to mohou zapomenout. Bavte se raději o sportu nebo tak něco,“ řekl Rob Skiba – přední fundamentalista, který si udělal jméno zkoumáním pradávné rasy obrů popsané ve Starém zákoně – během svého projevu na pódiu.

Hnutí nabádá lidi k pochybování o všem, co je jim řečeno, k tomu, aby si ověřovali fakta a docházeli k vlastním závěrům. Jsou to principy zdravého života v demokratické společnosti. Ale v kombinaci s konspirační paranoiou a vírou, že pokud vás někdo kritizuje, jste na správné cestě, dochází k úplnému pokřivení reality.

„Ze všech nadávek, které můžete někomu přiřknout, si můžete vybrat troglodyta, debila, retarda,“ jak mi řekl inženýr přítomný na konferenci, Rob Munroe. „Ale pokud je nazvete plochozemci, je to horší než cokoliv jiného. Je to narážka na to, že se něco snaží utajit.“

*

Aniž by mohli někomu z vlády a vědecké obce věřit, obracejí se plochozemci na vlastní zdroje důkazů. Přiklánějí se k zetetismu, filozofii z 19. století, která považuje vjemy lidských smyslů za nejvyšší formu poznání.

Reklama

V souladu s tím vznikla během konference nezisková organizace „FE Core“, která bude napomáhat podobnému vědeckému bádání. Součástí projektu je i průzkumná mise vyčíslená na 1,4 milionu dolarů, při které by se měla expedice plochozemců vypravit k ledové stěně, ke konci světa – jinak známému jako Antarktida. O několik týdnů později odvážlivec „Mad Mike“ Hughes oznámil, že se nechá vystřelit půl kilometru do vzduchu na své podomácku sestrojené raketě, na kterou mu přispěli plochozemci, aby údajně dokázali, že žádné zakřivení Země neexistuje.

„Pokud nevyrazíme do terénu a nebudeme prozkoumávat, dopadneme stejně jako ti fyzici, kteří si tohle všechno vymysleli,“ řekl Jeran Campanella, přednášející na konferenci a moderátor youtubového kanálu Jeranism, který se chlubí více než 85 tisíci odběratelů.

Mohlo by se zdát, že se plochozemské antiautoritářské výboje obrátí proti nim. Jedna žena byla vyloučena z konference za pořvávání na apokalyptického křesťanského kazatele – vyřazení, které započalo šeptandu a obvinění, že Robbie Davidson nebo jiní prezentující byli ve skutečnosti loutkami elit.

Fundamentalista Rob Skiba, jehož YouTube kanál má přes 100 tisíc odběratelů, přednáší na konferenci.

Vedle faktoru šoku přináší myšlenka ploché Země jistou míru útěchy pro ty, kteří v ni věří. Pokud vezmeme v potaz jednotlivce, přímé odmítnutí faktu nabízí možnost, jak se vyrovnat s krutým světem vně online fór.

„Důvodem pro hlásání typu, že se bombový útok při Bostonském maratonu nebo masakr na škole Sandy Hook nikdy nestaly, je to, že lidé nechtějí žít ve světě, kde může nevinné dítě jít do školy a zemřít na třídní podlaze,“ řekla mi Ninamary Maginnisová. Maginnisová byla hrdou „obránkyní zeměkoule“, ale přišla na konferenci v zoufalé snaze obnovit kontakt se svou konspiracemi posedlou neteří, kterou celé roky neviděla.

Do určité míry hnutí promlouvá ke strachům, které má každý z nás – že se nám lže o tom, co je pro nás nejlepší, že se společnost mění příliš rychle, že zůstáváme pozadu. Plochozemství je přestavbou vesmíru na takový prostor, kde jste na vrcholu, kde máte znalosti, které nikdo jiný nemá, vidíte pravdu, kterou nikdo jiný nevidí, a kde jsou to všichni ostatní – ne vy – kdo zůstává pozadu.

Jak jsme tak stáli na parkovišti pod chemtrails a vlnami nebezpečných 5G sítě, Watsun Atkinsun souhlasil. Pro něj i pro další je plochozemství osvobozením od tlaků moderního světa a způsobem, jak všechno reinterpretovat.

„Jsme v jedné z nejtemnějších nocí pro duši lidstva. Plochost Země je jen jedním z klamů, které rozeberete, a pak se stanete součástí tohohle osvíceného odboje,“ řekl mi. „Ve vší bdělosti se stanete součástí revoluce. Je to ten nejsilnější prožitek pravé svobody.“