FYI.

This story is over 5 years old.

Crashtext Jana Gemrota

Kanonizace doktora „Čuněte“ Bartáka

​V tomto čase adventním mě napadlo popovídat si se Samirem Hauserem o doktoru Bartákovi, jehož Samir nezměrně obdivuje jakožto apoštola celého mužského pokolení.

​V tomto čase adventním mě napadlo popovídat si s frontmanem kapely Vanessa, Samirem Hauserem. Dobrácký Santa Claus z Jemenu, jak Samira často titulují děti, které rodiče vezmou na koncert Vanessy, je totiž velkým obdivovatelem doktora Bartáka, tedy postavy, která momentálně kraluje českým bulvárním médiím. Více o Bartákově příběhu se můžete dočíst třeba ​zde, kdybyste ho náhodou neznali.

Jan Gemrot: Samire, doktor Barták, kterému média přezdívají „Čuně" tě zaujal čím přesně?
Samir Hauser: Já jsem přesvědčenej, že je to vedle Iva A. Bendy velmi nedoceněná česká postava. Jednou bych o něm rád udělal film. A čím mě zaujal? Vždyť je to krásný. V dnešní době, kdy začíná zcela jistě vítězit matriarchát a feministky ničí všechno, co jim stojí v cestě, se objeví hrdina na bílém koni a zvolá: „Budeš mojí sexuální otrokyní!" Nic zábavnějšího se tady v poslední době nestalo.

Reklama

Ano, feminismus je nemoc a lékař Barták snad mohl být lék. Nepodařilo se a trpí v cele, proč? Kde udělal chybu? Proč mu nepomohli zednáři, na které je podle jeho slov napojen? Mohl bys pro čtenáře nějak stručně rozebrat chyby, kterých se Barták dopustil?
Je to ten samý příběh, který si můžeme přečíst například v Novém zákoně. Tento macho mučedník přinesl naději, která musí být vykoupena obětí. Ano, tento člověk trpí ve vězení kvůli nám, mužům. Věřím, že jednou bude kanonizován.

Jisté kanonizace snad vyváží světské utrpení. Lůza se pohoršuje třeba nad tím, že jedné asistentce tloukl hlavou o kapotu, ale já myslím, že to jsou jen laciné výplody hysterické mysli sloužící následně k mediální provokaci! Co může muž, který vidí Bartákovo bezpráví, udělat? Amazonky jsou dnes všude a útočí na nás odevšad. Jak tedy znovu nastolit právo a pořádek v genderových rolích, tedy muž na Měsíci a žena u plotny? Myslíš, že by se mělo amazonkám zakázat vzdělání?
Vzdělávat ženy je třeba, ale pouze v domácích pracích a umění lásky. Mimochodem, všimněme si prostředků, které doktor Barták používá k probuzení naší zahnívající, zkažené společnosti. Není ono tlučení hlavy o kapotu podobné tomu, co dělal Ježíš v chrámu? Připomeňme si, co píše Matouš: „Matouš 21,12-17: Vyhnání prodavačů a penězoměnců z chrámu (verš 12) mohlo mít význam poukázání na nedostatečnou zbožnost v chrámu (viz verš 13), ale možná také význam prorockého podobenství ([8] str. 316: stejně jako kdysi prorok Jeremiáš rozbil v chrámu hliněnou nádobu (Jer 19,10-11), i nyní Ježíš ničí věci v chrámu jako obraz přicházejícího soudu)." Ano, to, jak Doktor Barták tluče hlavou asistentky o kapotu, je znamení nadcházejícího soudu.

Reklama

To je vskutku odvážná myšlenka, pakliže B-h seslal Bartáka na svět, aby vyvedl mužské pokolení z otroctví, proč ho nevybavil přitažlivější tváři?
Tady bych rád citoval bibli: „Do té míry, že mnozí na něho zírali v ohromení…, podobně poleká mnoho národů. Králové před ním zavřou ústa, protože skutečně uvidí, co jim nebylo vylíčeno, a obrátí své úvahy k tomu, co neslyšeli." (Izajáš 52:14a, 15) A Izajáš pak ještě pokračuje ve verši 14: „O tolik bylo jeho znetvoření, pokud jde o jeho vzhled, větší než u kteréhokoli jiného muže, a pokud jde o jeho důstojnou podobu, větší než u synů lidstva." (Izajáš 52:14b)

Ano, Bible je zdá se odpovědí na všechno. Vzpomínám se teď na pár fotografií z Bartákových cest, kde pózoval před tibetským palácem Potala, myslíš že byl třeba ovlivněn i těmito kulturními vjemy?
​Tak určitě musel někde projít osvícením, mohlo to být klidně i před oním tibetským palácem. To by také vysvětlovalo, proč se na něho pořád lepily slavné osobnosti. Byly přitahovány jeho světlem jako můry.

Proto možná pak ten hořký konec: „Prorok není ve své vlasti nikdy vítán." Jak asi tráví chvíle ve své cele? Četl jsem, že neustále mluví, a spoluvězni si na něj stěžují…
​Tak on nejspíš odříkává nějakou mantru, ne? Podle mě hovoří s Hospodinem nebo tak něco.

Mohla by to být modlitba za utiskovanou, kdysi punkovou, skupinu Dick Riot, jejíž mnoho členů je vězněno v bačkorách u televizních obrazovek v obývácích svých tlustých žen. Chtěl bys mu v tomto čase nadcházejících svátku klidu a míru něco vzkázat?
​Ano, doufám, že si vzpomene na svého věrného apoštola během nanebevzetí. Doktore, držte se! My ve Vás věříme!

Naše víra je s Vámi, doktore "Čuně". Konec našich věků se ovšem blíží.

V době, kdy píši tyto řádky, amazonky vítězí. Doktor mučedník je odsouzen k dalším 30 letům vězení a primátorkou hlavního města se stává ŽENA!

Stačí Vám to? Tím dneska končím.