Díky „dechové terapií“ jsem dosáhl nejlepšího stavu ve svém životě
foto: Amanda Hjernø

FYI.

This story is over 5 years old.

legální drogy

Díky „dechové terapií“ jsem dosáhl nejlepšího stavu ve svém životě

Hluboké dýchání do rytmu techna vám může připadat jako trip na halucinogenních drogách.

Je nás tu deset, každý sedíme na své vlastní matraci ve funkční hale v dánském Aarhusu. Podlaha je pokrytá bubínky, chrastítky a tamburínami, a každý z nás obdržel šátek přes oči a kbelík na zvracení. Pět pomocníků nám kryje záda při dobrodružství, na které se chystáme vydat, až skrze hyperventilaci zažijeme údajně ten nejlepší trip našeho života.

Náš průvodce a psychoterapeut Bjarne Roursgaard také sedí na zemi, k nám čelem, a dolaďuje poslední detaily svého vymazleného technového playlistu, který připravuje speciálně pro dnešní příležitost. Jakmile je s tím hotov, vysvětlí nám několik základních pravidel. „Úplně se tomu poddejte,“ říká nám. „Nemyslete na to, co si lidé kolem vás mohou myslet – viděli jsme tady už úplně všechno.“ Dále vyjmenovává celou řadu emocí, se kterými se u předchozích účastníků setkal. „Vztek, zármutek, radost. Dokonce i sexuální vzrušení.“ Říká nám, abychom jakékoliv pocity, které během seance pocítíme, nechali plynout. „Nechte je proudit, ať z vás uniknou veškerá traumata a pocity, které ve svém těle potlačujete.“

Reklama

Dechová terapie je nabízena s příslibem zážitku podobného tomu s halucinogenními drogami a její učedníci zapřisáhle tvrdí, že vaši mysl povznese do netušených výšin bez negativních dopadů, které jsou s užíváním drog spojeny. Je to vcelku jednoduché – hyperventilujete tak dlouho, až se krev ve vašem mozku přesytí kyslíkem, a vám se tak zatočí hlava, že máte pocit, jako byste sklouzávali do jiné dimenze.

Šestaosmdesátiletý český psychiatr Stanislav Grof, který je jedním z prvních průkopníků psychedelické terapie, používal halucinogenní látky k léčbě celé řady psychologických neduhů. Grof ve svém výzkumu tvrdí, že užívání LSD může být efektivním způsobem léčby úzkostí a deprese u nevyléčitelně nemocných pacientů. Nicméně poté, co v průběhu šedesátých let mnoho zemí užívání LSD zakázalo, začal společně se svou ženou Christinou pracovat s méně kontroverzní metodou v podobě dýchání. Pár přišel na to, že dechová terapie má potenciál rozpínat vědomí stejným způsobem jako kriminalizovaná droga a může pacientům pomoct překonat všechny druhy osobních traumat nebo se s nimi alespoň smířit.

Roursgaard nás v aarhuské hale provádí další sérií cvičení. Vypráví nám, jak studoval chemické inženýrství, ale nechal se přeučit na psychoterapeuta a v současnosti spolupracuje s „šamanem z Peru“, aby se stal expertem na to, co nazývá „šamanistická dechová terapie“.

Specifický druh Roursgaardovy terapie je inspirován Grofovým konceptem holotropního dýchání, což je technika, která představuje až tři hodiny rychlého a hlubokého dýchání. Během našeho setkání všichni dýcháme sladění s rytmy techna, které Roursgaard vybral. Součástí obsáhlejších víkendových kurzů je i pití ayahuascy, ale psychoterapeut nepřikládá jejímu užívání zásadní roli. „Znám lidi, kteří se s dechovou terapií dostali dál než s ayahuascou,“ říká mi.

Reklama

Pomalu se schyluje k začátku a já ležím na zádech s páskou přes oči. Basy ze dvou reproduktorů položených na zemi probíjí mým tělem, zatímco se Roursgaard prochází po místnosti, buší do bubínků a třese chrastítky. Jak je hudba čím dál hlasitější, snažím se soustředit na včasné vydechování do rytmu a ruce mám položené podél těla.

Ve chvíli, kdy mé dýchání začíná zpomalovat a vypadávat z rytmu, se nade mnou objevuje asistent a nutí mě znovu na něj navázat. Asi po deseti minutách se mi začíná točit hlava, ale pořád je to relativně normální – stále jsem při vědomí a neztrácím kontrolu nad svými emocemi.

O chvíli později ale zbytek mého těla začíná pociťovat vliv terapie. Nejprve si uvědomuji jemné křeče v oblasti hrudníku. Snažím se své dýchání směřovat k nim, ale téměř v tu samou chvíli mě pohltí vztek a začnu křičet. Mé myšlenky se bez mého vědomí obrátí do období před půl rokem, kdy jsme se po třinácti společných letech rozešli s přítelkyní. Ten náhlý příval vzteku s ním má nejspíš spojitost i přesto, že jsem to tak nikdy nepociťoval. Je to úplně nový a neuvěřitelný zážitek, a tak se plně poddávám jemu i emocím, které ve mně bují.

Mé výkřiky jsou takřka úplně přehlušeny zvuky, které vychází z ostatních účastníků v místnosti. Chvilku se pozastavuju, ale pořád pokračuju v soustavném dýchání. Cítím, jak se mé prsty svírají v křečích, což jsem očekával, vzhledem k tomu, že mi momentálně všechen kyslík v těle směřuje do mozku.

Reklama

Pak jsem pocítil jakési chvění nad srdcem. Znovu jsem se zasoustředil na hyperventilaci, ale ač jsem se nadechoval a vydechoval z plných plic, nic se nedělo. O několik sekund později se nade mne snesl další z pomocníků, sklonil se ke mně a položil mi dva prsty na hrudník přímo mezi žebra. Takřka okamžitě z mého nitra vyšel hluboký řev a po tvářích se mi začaly kutálet slzy. Bylo to příjemné, ale neměl jsem ponětí, odkud se to všechno bere, nebo proč se tomu vůbec děje.Ideu dechové terapie podkládají i některé vědecké závěry jako například studie ze Stanfordské univerzity, která odhalila, že několik návštěv terapie do značné míry potlačilo příznaky posttraumatické stresové poruchy u skupiny válečných veteránů. Další studie Multidisciplinární asociace psychedelických studií (nezisková organizace, která se snaží zvýšit povědomí a šířit informace o psychedelikách) nashromáždila zpětné vazby 482 účastníků dechové terapie. Zjistila z nich, že 82 procent účastníků prošlo transpersonálním zážitkem, díky kterému zdánlivě překročili hranice svého vlastního těla i toho, co to znamená být jedincem. Šestnáct procent dotázaných popsalo, že na ně terapie nějaké účinky měla, a na zbývající dvě procenta neměla procedura žádný vliv.

Já na své matraci v Aarhusu rozhodně něco pociťuju. Nemohu přestat brečet, když se najednou z ničeho nic začnu smát. Poprvé od začátku terapie vážně uvažuji nad tím, jestli nepřicházím o rozum. Ještě jednou se ale rozhodnu poddat víru emocí, který zmítá mým tělem, a propukám v hurónský smích.

Když naše seance po padesáti minutách končí, je nám řečeno, abychom následujících dvacet minut využili k odpočinku a zklidnění dechu zpátky do normálu. V průběhu celého zážitku jsem si uvědomoval, že bych se mohu dostat zpátky do svého normálního stavu, kdybych si z očí sejmul pásku.

Nemohu s určitostí popsat, co se se mnou během hyperventilace dělo, ale cítím se lehčí na těle i na duši. Prožil jsem pocity, kterých jsem nebyl dříve schopen, nebo jsem nevěděl, že se k nim dá dostat pouze pomocí namáhání plic do rytmu techna.