FYI.

This story is over 5 years old.

Různě

Tahle holka myslí, že redukce 90 procent mužské populace vyřeší všechny světové problémy

Věřím, že musíme muže oddělit od společnosti a umístit je do jejich specifické sociální sekce, která by byla podobná státem financované rezervaci, za účelem jejich kompletní redefinice.

Dvaadvacetiletá studentka kriminologie a femitheistka zároveň se rozhodla v jedno rozzlobené odpoledne zveřejnit na internetu svůj brutální koncept mezinárodního dne kastrace. Poté, co svůj návrh zveřejnila na Youtube, si odskočila na kafe, aby po návratu zjistila, že rozpoutala peklo mezi mužskou populací. Argumentovala tím, že „pravé rovnosti" mezi oběma pohlavími můžeme docílit jedině 90procentní redukcí mužské populace.

Reklama

A tak se internet setkal s femitheistkou. O dva roky později se z ní stala vůdkyně nového kultu, absolutní magor nebo taky realistka s jasnou vizí - záleží, koho se na ní zeptáte. V současnosti pokračuje v podporování myšlenky redukce mužské populace a vyvolává jak pobouření, tak i oddanost skrz svou webovou stránku a kanál na Youtube. Zároveň sepsala dvě stě stran z plánovaného sedmi set stránkového manifestu, který načrtne filosofii femitheismu. Pracovní název je Poměr.

VICE: Předpokládám, že Poměr se týká tvého přesvědčení, že mužská populace by měla být zredukována o 90 procent.

Femitheistka: Věřím, že konvenční rovnost o poměru 50:50 mužů a žen, je nekvalitní systém. V podstatě moje ideje směřují k vytvoření speciální kasty pro muže - mnohem vzácnější kasty - která by měla na výběr z nesčetného množství žen důsledkem rozdílu v poměru pohlaví. To je můj záměr. Muži by se stali vzácnějšími a kvalita jejich života by se razantně zvýšila. Jejich celkový počet by se snížil a jejich existence by byla podobná placené dovolené, která by trvala od narození až do jejich smrti.

Za předpokladu, že by na to lidské pokolení přistoupilo, jakým způsobem bys zredukovala mužskou populaci o takové množství? Máš na mysli odstřel či selektivní odchov? 

Muži zjevně představují velkou část obětí násilných zločinů a značně se podílejí na vznikajících válkách, takže úmrtí se nikdy nevyhneme - nicméně, určitě nemám na mysli odstřel. Nejsem zastáncem selektivní porážky či jiných brutálních procesů.

Reklama

Takže jak bys toho chtěla dosáhnout?

Širší výzkum dětského designérství je nezbytný - manipulace s pohlavím, předporodní rozlišení pohlaví, selektivní potraty, vývoj duálního ženského potomstva (děti počaté dvěma ženami) a mnoho dalších mechanismů je potřeba zavést za účelem dosažení těchto ambicí. Nikdo nebude donucován ani pověřen dosažením tohoto cíle v krátkém horizontu, nýbrž jen silně přesvědčován v úvodní fázi. Pakliže nejste striktně proti potratům, pocítíte jen zanedbatelně malé etické dilema a nebude vám připadat můj návrh tak pobuřující. Výpočty všech genetických i populačních problému jsou hotové: zúžení populace, příbuzenská plemenitba, mutace a tak dále. Vše hraje ve prospěch mé ideje. Ve svém výzkumu jsem byla velice obezřetná a puntičkářská. Má práce byla přezkoumána experty nebo alespoň znalci biologie a genetiky. Od nich jsem obdržela potvrzení, že to dává smysl.

To je teorie, ale co praxe?

Bude zapotřebí přeučit všechny - ženy i muže - ve školách, v domovech, skrze literaturu, média, umění i sociální sítě. Je to proces, který by trval desetiletí, několik generací a možná i století. Nicméně je to proces, který je zapotřebí a který by měl být uskutečněn v zájmu ustanovení nového a zcela mimořádného světa. Moje mise je navrhnout a popsat rámec pro uskutečnění a úspěch mého záměru.

Jaký typ mužů bys vybrala k chovu? Vybíral bys na základě fyzických nebo psychických vlastností?

Reklama

Nejvhodnější muž je samozřejmě ten, který je na tom dobře jak zdravotně, tak i mentálně. To také souvisí s genetickou modifikací. Genetické inženýrství si pomalu vyšlapává cestu pomocí testů prevence proti přenášení nebezpečného genetického materiálu. Není pochyb o tom, že podobných konceptů bude přibývat spolu s porozuměním toho, jak genom ve skutečnosti funguje. Muži, kteří jsou zdraví a fit, budou vždy ideální, ale surovci, kteří mají psychické problémy spíše než fyzické, samozřejmě ideálními nejsou. Každý dokáže zvedat činky. Jakákoliv kritéria rozhodnuta na základě stoprocentní známky by musela být široce definována a redefinována dle toho, jak se lidské pokolení a věda bude vyvíjet.

Byli by muži držení v izolaci podobně jako hřebci?

Věřím, že musíme muže oddělit od společnosti a umístit je do jejich specifické sociální sekce, která by byla podobná státem financované rezervaci, za účelem jejich kompletní redefinice. Muži i ženy by tak byli ve větším bezpečí. Dotováním již zmíněných rezervací můžeme mužům poskytnout různé aktivity, zdravotní i sociální zabezpečení, zábavu, přístřešek, ochranu a v podstatě vše, co člověk od života vyžaduje. Tím bychom se zbavili konvenčně nízké kvality života ve společnosti. Redukcí mužů na pouhých 10 % stávající populace bychom zvýšili jejich sociální a biologickou hodnotu.  Prožili by své životy šťastně a v bezpečí a mužská odpadovost by byla věcí minulosti.

Reklama

Ale nejsou muži užiteční i k jiným věcem než jen rozmnožování?

Pokud technologie nepokročí do bodu, kde práce bude moci být vykonávána i bez pomoci mužů, hrstka, která bude potřeba k vykonání takové práce, bude mít povoleno pracovat i mimo zmiňované rezervace, aby dokončili jakýkoliv úkol, který bude třeba - pakliže si to budou přát.

Jako otroci?

Ne jako otroci, jednoduše jako dělníci, kteří plní svou povinnost, stejně jako je tomu dnes. Jen bez potřeby finančního ohodnocení, protože nic takového by nebylo třeba. Tato činnost by byla velmi monitorována a regulována.

A co individuální ambice? Někteří muži aspirují na víc než jen na pozici luxusní oplodňovače.

Někteří namítají, že by se jednalo o dystopický svět, protože by nebyl svobodný ve smyslu současných konvencí. Nicméně to je pošetilé. Byl by to utopický svět, protože by byl téměř bez konfliktů, kde lidé spolupracují a je s nimi správně zacházeno uvnitř dobře navrhnutého a dlouho vznikajícího systému. Pokud by bylo vše skvělé téměř pro všechny, postrádalo by to smysl. Přežití a sociálně-organický blahobyt jsou nejdůležitější elementy života. Rozdílnost v principech a standardech je nezbytná ve světě mnoha národů, kultur, společností a náboženství z důvodu strachu a útlaku. Takže, proč je tento svět lepší? Protože někteří lidé mají možnost dělat určité věci?

To je trochu depresivní.

Smyslem bytí je pouze přetrvat a uchovat náš druh. Pokud je ti někdo ochoten nabídnout vše, co potřebuješ k přežití a blahobytu jen proto, že existuješ, pak jsi dosáhl všeho, na čem opravdu záleží.

Reklama

Nezavrhuje to představu společnosti a rodiny jako základní jednotky lidského uspořádání?

Ano, představu heterosexuální společnosti a modelu nukleární rodiny to zavrhuje.

Co navrhuješ jako alternativu?

Děti by měly být vychovány státem. Model nukleární rodiny je podhoubím pro podvody, tuctovost, proradnost, pokrytectví a násilí. Je třeba ho zavrhnout. Bigotnost, předsudky a překonané přesvědčení se předává z generace na generaci. Model konvenční rodinné jednotky očkuje naše mladé a vysává jejich potenciál. Mé řešení by bylo přidělit dětem pečovatele, kteří by měli za úkol dětem poskytnout ubytování, jídlo, oblečení a ochranu - vše by bylo hrazeno státem. Perfektní děvčata by byla počata, navržena a vyvinuta ve státem vlastněném rozmnožovacím zařízení. Tato děvčata by byla propojena komunitním děním, instruována a kontrolována ženskými učenci.

To ale přeci není to nejlepší pro děti, ne?

Dětem musí být poskytnuto řádné, pohlavně oddělené vzdělání, které by se soustředilo na rozvíjení opravdových dovedností a kapacity pro pojem společného budování. Budou vyučovány v realitě opravdové rovnosti, produkce, práce a bude jim poskytnuto lepší porozumění sexuality, vědy, kultury a etnické příslušnosti. Pokud se z dětí stanou svěřenci státu s přiděleným pečovatelem, nejenom se snadněji zbavíme zábran bigotnosti a jiných archaických přesvědčení, ale děti budou moci být použity k monitorování starších generací za účelem demonstrace těchto bigotních a předpotopních hodnot.

Reklama

Předpokládáš tedy, že všechny ženy začnou formovat lesbické vztahy?

Vztah mezi ženami a muži byl vždy odlišný. Asociace mezi nimi se liší v závislosti na čase a socializaci. Dnes to není běžné či normalizované, ale časem se bude čím dál tím více žen zajímat o jiné ženy, nebo budou ochotny v tomto směru experimentovat.

Takže si myslíš, že sexuální orientace může být naprogramována?

Naprosto. Věřím, že sexuální orientace, podobně jako většina věcí, vychází stejně tak ze socializace jako z genetických předpokladů - samozřejmě se silnějším vlivem genetiky. Každý, kdo prosazuje, že sexuální orientace je striktně genetickou záležitostí, je buď pokrytec nebo blázen. Nakonec se nám podaří navrhnout lidi tak, aby více preferovali své vlastní pohlaví. Zdá se mi, že ženy jsou více otevřené homosexualitě a experimentům s vlastním pohlavím než muži. Proč si myslíte, že to tak je?

Nejsem si jistý. Ty si myslíš, že je to dané geneticky?

Možná z části, ale také je to dané zakořeněným strachem mužů, že jevit se jako homosexuál není to, jaký by měl opravdový „muž" být. Spojením sociálního a genetického vlivu můžeme jednoduše přetvořit a zformovat lidskou sexualitu do jakéhokoliv tvaru.