FYI.

This story is over 5 years old.

daily vice

Odstraňování tetování gangů v Los Angeles

Homeboy Industries je organizace s největším programem zaměřeným na rehabilitaci gangů v zemi. Doktoři zde pomáhají bývalým členům gangů od jejich tetování...

Homeboy Industries v americkém Los Angeles je organizace s nejšírším programem zaměřeným na rehabilitaci gangů v zemi. Doktoři zde například pomáhají bývalým členům gangů od jejich tetování, což je mnohdy první krok k jejich zařazení zpět do společnosti, a tedy i velmi důležitá životní změna.