Různě

Ketamin je osvědčené antidepresivum, ale měli bychom ho užívat?

Bavili jsme se s australskou odbornicí zkoumající zdravotní rizika užívání káčka za účelem léčby deprese.

Ketaminu, léku užívanému na zklidnění koní a vašich kámošů na technoparty, byly už před několika desítkami let prokázány antidepresivní účinky. Podle australského práva se taky jedná o anestetikum, ale může být v podstatě podáván off-label jako experimentální léčba.

Profesorka na Univerzitě Nového Jižního Walesu Colleen Loo vede největší výzkum ketaminu jako antidepresiva. Je autorkou zásadního článku popisujícího jeho vedlejší účinky a zdravotní rizika, zveřejněného v akademickém časopise Lancet Psychiatry. Profesorce Loo a ostatním zasvěceným je jasné, že ketamin je efektivním antidepresivem, otázkou ale zůstává, co to znamená v rámci klinického kontextu. „Chceme především všechny – členy veřejnosti, doktory a ostatní odborníky – upozornit na to, že kromě léčebného potenciálu zde existují také vážné vedlejší účinky spojené s opakovaným užíváním," říká.

Reklama

Aby bylo jasno, většina pacientů s depresí užívajících ketamin jeho vedlejší účinky uvádí. Což asi nepřekvapí nikoho, kdo kdy skončil v k-hole. Nejčastěji se uvádí bolesti hlavy, závratě, disociace, zvýšený krevní tlak a rozostřené vidění. Vážnější rizika se mohou projevovat zvýšenou úzkostí, podrážděním a rozrušením, třesem, euforií a bludy.

Není divu, že bezpečnost jeho dlouhodobého opakovaného užívání je v klinické praxi zpochybňována. Předtím, než bude zahájena léčba tímto medikamentem, je nutné mít k dispozici výsledky o jeho bezpečnosti z dlouhodobého hlediska. Co je však důležité – profesorka Loo a její tým zjistili, že během většiny testů užití ketaminu jako antidepresiva nebyly vedlejší účinky správně vyhodnoceny nebo uvedeny. A téměř všechny ketaminové testy, které vyhodnocovala v rámci svého výzkumu, byly krátkodobé: pacienti dostali pouze jednu dávku ketaminu v jediném sezení a ve většině případů pocítili krátkou, ale dramatickou úlevu od svých symptomů. Krátkodobý účinek léku je jedním z důvodů, proč se výzkumníci možná až příliš dychtivě soustředili na jeho zdánlivě zázračné účinky.

Colleen Loo

„Lidi jsou z toho tak nadšení, že si bez přemýšlení běží na kliniku dát dávku. Neuvědomují si ale, že není tak jednoduché přejít od jedné dávky k opakovanému užívání," vysvětluje.

Právě kvůli tomu je většina ketaminových klinik k ničemu. Pokud s pomocí ketu chcete léčit svoje deprese, raději se zapište do akreditovaného výzkumu, jako je třeba ten vedený profesorkou Loo. Nebo riskujte vážné vedlejší účinky, které nebudou ani monitorovány ani nijak zmírněny. „Někteří pacienti jdou radši na 20 minut na kliniku, než aby čtyři hodiny odpovídali na spoustu otázek a pak teprve přešli k léčbě. Ale naše sezení je tak dlouhé proto, že většinu času věnujeme právě otázce bezpečnosti," říká.

Reklama

I když se rizika spojená s jeho užíváním mohou zdát obrovská, profesorka nás uklidňuje, že to všechno vypadá mnohem hůř, než je tomu ve skutečnosti. Všechny léky, ať už jsou nebo nejsou uznané, mají potenciální vedlejší účinky – všichni, kdo se léčili s depresí vám řeknou stejný příběh o tom, jak zkoušeli různé pilulky a dávkování, než jim něco zabralo. A nejspíš je to i případ ketaminu.

„Statisíce léků jsou užívány bezpečně. Ne snad proto, že by s sebou nenesly žádná rizika, ale protože víme, jaká ta rizika mohou být a můžeme tedy pacienty informovat o bezpečnosti a monitoringu. Musíme vyzkoušet různé způsoby podávání ketaminu, abychom otestovali jeho efektivitu a zároveň bezpečnost a jaký způsob monitorování bezpečnosti je vhodný."

Profesorka Loo už má určitou představu o tom, co může a nemůže fungovat. Výchozím bodem jejího výzkumu je zjištění, že nitrožilní podání látky způsobuje více disociativních vedlejších účinků než podkožní podání ketaminu pomocí maličké jehly podobné té, kterou používají diabetici na svůj inzulin. Mezi těmito dvěma způsoby je obrovský rozdíl: 36 % pacientů, kterým byl ketamin podán podkožně, nahlásilo tyto vedlejší účinky, oproti 72 %, kterým byl podán nitrožilně.

Podle profesorky bychom měli do výzkumu ketaminu investovat mnohem více energie, protože s depresí bojují stovky milionů lidí po celém světě a pro mnoho z nich jsou stávající léky neúčinné nebo dokonce škodlivé. Časem bude možné s touto látkou léčit deprese i mimo experimentální a z hlediska legálnosti pochybné kliniky.

„Ketamin může být bezpečný, pokud ho užíváte pod pečlivým dohledem a monitorováním. Na otázku, jak konkrétně by mělo toto monitorování vypadat, vám však nejsem schopna odpovědět, protože právě to se snažíme zjistit."

---

Colleen a Black Dog Institute aktivně nabírají zájemce do světově největšího testu ketaminu pro léčbu deprese v Sydney. Kdokoliv by měl zájem se testu zúčastnit, může napsat e-mail na ket.study@unsw.edu.au.