Quantcast
Vědecký výzkum o ženském orgasmu může odstartovat novou éru sexu

Pražští vědci přišli po letech výzkumu s věcičkou, která nás přiblížuje k realitě filmu Demolition Man.


Multistim s připojenými periferiemi. Každý si vybírá podle toho, co mu vyhovuje.

Pražské vědecké seskupení IT vědců a doktorů Alternative Science Research Group (ASRG) - kde slovo alternativní není spojeno se šarlatánstvím, ale označuje ověřování vědeckých tvrzení jinými způsoby – se již sedm let zabývá diagnostikou a možnostmi, jak pomoci dívkám a ženám postihnutých anorgasmií, tedy neschopností dosáhnout orgasmu. Podle statistik se to týká asi 20 % žen na celém světě (těch, které se přiznají, samozřejmě) a v jádru věci jde o problém s psychologickým nebo emocionálním základem. Důsledky této dysfunkce znamenají pro ženy určitá sociální zatížení a způsobují jim problémy na úrovni sociální interakce, partnerských vztahů a podobně. Účinná metoda nebo lék oficiálně v podstatě neexistuje a i Radimovi Uzlovi se dělají vrásky na čele při požadavku na léčbu této věci. Ale nepsali bychom zde o anorgasmii, pokud by se neblýskalo na lepší časy. Vědci v ASRG totiž po letech vyvinuli speciální přístroj nazvaný Multistim, jenž dokáže řízeně vyvolat orgasmus. A to dokonce i na dálku. Jde o výsledek několikaleté mravenčí práce, kdy si ASRG v prvé řadě museli vyvinout postupy a prostředí, které jim umožnilo objektivně měřit prožitky žen nebo orgasmus jako takový. Vzhledem k tomu, že na této planetě se tímto nikdo pořádně nezabývá, musel si team vyvinout i speciální techniku, která logicky vyústila do přístroje, co nás přiblíží k virtuálním sexuálním radovánkám, jak byly vyobrazeny ve filmu Demolition Man. Nad tématem orgasmu pod kontrolou technologií jsem mluvil s jedněmi ze stvořitelů Multistimu, Tomášem Suchanem a Jardou Hájkem.


Výzkumný tým ASRG.

VICE: Abyste se dopracovali k nějakým výsledkům, museli jste začít od diagnostiky orgasmu. Na tu jste si ale museli vyvinout nebo upravit měřicí přístroje. Jak jste postupovali?
ASRG: Začínali jsme de facto od píky. Nejdříve jsme zkoumali, jak se chová lidské tělo při orgasmu na úrovni základních fyziologických a metabolických funkcí. Například jsme snímali srdce pomocí EKG a pomocí další levné techniky. Postupně jsme ale potřebovali přesnější výsledky a začali jsme pořizovat profesionální techniku. Pořídili jsme monitory životních funkcí, které nám umožnili zaznamenávat základní funkce jako tep, tlak. Pomocí EEG jsme studovali činnost mozku během preorgasmické fáze.  Časem jsme ale potřebovali snímat věci jako změnu prokrvení tkání v určitých oblastech, svalový tonus a jeho změny. Tudíž jsme začali vyvíjet technologie pro snímání pletysmografie a myografie, což se týká právě množství krve v určitých tkáních a svalové činnosti. Najednou se nám sešly spousty signálů z různých krabiček a začali jsme potřebovat tyto signály směřovat do jednoho místa, abychom je mohli analyzovat. Tím se začal vyvíjet systém, který dovoloval po počítačové síti přenášet nízkolatenční a časově synchronní přenos jednotlivých signálů a agregovat je do jednoho místa. Pak umožnit různým zařízením se k tomu připojit, brát ta data a analyzovat.  
První začátky probíhaly tak, že jsme k tomuto systému připojili postupně několik dívek a nechali jsme je, ať se sami dovedou k orgasmu nebo za pomoci jejich partnerů nebo jsme je časem i my dokázali řízeně dovést k orgasmu.

Jak řízeně?
Kombinací různých stimulačních technik, které se vyvinuly v rámci projektu, vznikaly a jevily se jako účinné a bylo možné je kontrolovat. 

Jak ta kontrola probíhala?
Pokud víš, že pracuješ s dívkou, která je citlivá a dosahuje orgasmu například klitoridální cestou, tak v ten okamžik můžeš vzít data od dalších holčin, které jsou na tom přibližně stejně. Na základě toho můžeš zkonstruovat například vibrační strojek, u něhož můžeš měnit parametry a zároveň snímat jejich reakce v reálném prostředí. V ten okamžik víš, s jakou energií a s jakými parametry provádíš tuto stimulaci. To je sbírka určitých objektivních dat, které můžeš porovnávat s jejich subjektivními pocity a dále analyzovat. 

Nashromáždili jste spousty dat. Jak jste se v nich zorientovali?
Ano, měli jsme hromady křivek a časovou osu. Ta nám říkala, kdy se která dívka nacházela v preorgasmické fázi, kdy měla orgasmus a tak dále. Postavili jsme si tedy výpočetní cluster s profesionálním softwarem, který na úrovni neurálních sítí dokáže analyzovat data, hledat v nich různé spojitosti apod. Tímto způsobem jsme se za několik měsíců dostali k závěrům, které začaly dávat smysl. Šlo o stanovení určitých momentů v rámci orgasmu korespondujících s určitým dalším děním v těle.


Oficiální teamové tričko.

Na základě těchto výsledků jste zkonstruovali jednotku, která nyní dokáže pracovat s téměř každou ženou a pomoci jí s anorgasmií. Jak ten přístroj přesně funguje?
Jednotka má dva účely. Za prvé dokáže provádět téměř všechny myslitelné formy stimulace. Druhá možnost je, že dokáže pracovat autonomně a je schopná pracovat s ženským orgasmem na takové úrovni, že může být průlomová na úrovni erotických pomůcek. Proto se to jmenuje Multistim. Jednotka se má prodávat za cca 1000 Eur. Jejím prodejem chceme získat další prostředky na výzkum anorgasmie. 

Multistim je vlastně interaktivní. Provádí stimulaci, ale zároveň ji upravuje podle toho, jak se tělo chová. Jak na sebe přístroj žena připojí nebo jaká zařízení může připojit k němu?
Dají se k tomu připojit téměř všechny dostupné periferie, které můžete mít doma. Například standartní vibrátor. Stačí odšroubovat víčko a připojit ho k jednotce. Z obyčejného vibrátoru najednou můžeš udělat přístroj, který vysílá do tvého těla vibrace přesně na míru. Na základě měření a experimentů jsme určili ideální průběhy, ideální vibrace, to, jak se ta vibrace má chovat na míru konkrétním subjektům. Průběh vibrace se upravuje například na základě snímání informací o prokrvení orgánů. To jde kombinovat ještě s vlivem podtlaku na úrovni nějakých tkání. Tímhle vzniká určitá synergie umožňující mít ten prožitek pod kontrolou. Takže se dá nastavit to, že můžeš dívku například třikrát dovést těsně před orgasmus, vypnout stimulaci a pak ji pětkrát za sebou k orgasmu přivést. 

Musím u toho sedět nebo to můžu ovládat na dálku?
Jednotka má bluetooth rozhraní. Pro počítače je pak vyvinutý speciální klient, tudíž ano, přes internet třeba na dálku 2000 kilometrů můžeš jednotku ovládat a tím partnerku stimulovat. Jednotku můžeš brát i do přírody. Když pracuje, je vždy odpojená z elektřiny a vydrží asi 40 hodin v provozu. Nabíjet se může i přes solární panel. 

Je uvnitř nějaká umělá inteligence, co si pamatuje, co jsme dělali a díky tomu se učí?
První takové náznaky už uvnitř přístroje jsou. Člověk si tam může vytvořit vlastní profily a do nich nahrát průběh některých stimulací. Dejme tomu, že zaznamenáš pět nějakých úseků a na základě nich to pak vygeneruje šestý. 

Takže éra plnohodnotného virtuálního sexu je za dveřmi.
Ano, už to není vize, je to realita. Podle nás si lidská sexualita zaslouží kvalitní technologie. 


Multistim je sestrojen z různých součástek. Pokud dojde k sériové výrobě, přístroj bude vypadat a bude zabalen úplně jinak.

Toto ovšem otvírá zcela nové obzory pro výrobu dalších stimulačních pomůcek pro ženy i pro muže.
Ano. Momentálně vyvíjíme dámské kalhotky, které mají v sobě několik stimulací zevnitř i zvenku. Vše na vysoce sofistikované úrovni, kdy můžeme měnit přítlak stimulace, vyhodnocovat změny prokrvení tkání, snímat signály vznikající prací svalové činnosti a tak dále. Opět je možné je přes jednotku ovládat na dálku. 

Vyvíjíte něco také pro muže?
Právě zahajujeme vývoj stimulační jednotky pro muže. Anorgasmie se ale více týká žen než mužů. Nicméně chceme, aby technologie byla přístupná pro obě pohlaví.

To v budoucnu umožní i určité plné propojení žen a mužů pomocí této technologie, že?
Ano, přesně tak. Ta technologie je na to připravená. Muž i žena budou mít svoji jednotku a budou se moci na dálku navzájem řídit. My jsme si pro toto zavedli takový pitomý termín: teleorgasmus nebo telesex. Nezapomínejme ale na to, že na pozadí všeho je vědecký výzkum. 

Jaká je vaše vrcholová koncepce stimulace člověka?
Člověk si připevní na záda elektrody, které budou stimulovat specifické nervové dráhy, a na hlavě bude mít čelenku, která z mozku bude získávat data na provádění té sexuální stimulace. Tím dojde k cílené stimulaci celého těla.

Foto: Petr Kopal