Kurdistan

  • Jak jsem potkal válku

    Thomas Morton se vydal do válečné zóny. Přišel, viděl a radši to hned zabalil.

Reklama