Cannabis

Klaus Riskær vil tilbyde cannabisbehandling til smertepatienter

Finansmanden står bag en række nye smerteklinikker, som blandt andet vil tilbyde patienterne cannabis-produkter som vej ud af smerterne. Vi spurgte ham, hvorfor det er en god idé.
7.11.17
Foto: Mathias Arvedsen.

"For første gang i 10 år stiller jeg mig bag en ny virksomhed her i landet. 2. januar 2018 åbner nye Smerteklinikker, der skal skabe et nyt niveau i smertebehandling. Smerteklinikkerne tilbyder symptom- og smertelindrende behandling af special- og overlæger i privat konsultation og modtager kun patienter på baggrund af egenbetaling."

Ordene er Klaus Riskærs og stammer fra hans opslag på Facebook, hvor han fortæller, at han står bag en række nye, private smerteklinikker, hvor patienter får adgang til en mere skånsom form for behandling. Med Riskærs egne ord handler det om at få bugt med den "overmedicinering og overbehandling" af smertepatienter, der ifølge ham finder sted i Danmark.

Annoncering

"Vores smerteklinikker skulle så gerne gå den anden vej, så patienter, der er i traditionel smertebehandling, får anvist løsninger til, hvordan de kan blive fri for medicin som for eksempel morfinpræparater." Ikke overraskende, når man kender Riskærs forkærlighed for cannabis, bliver de cannabisbaserede lægemidler en vigtig del af klinikkernes fokus. En forsøgsordning med medicinsk cannabis træder i kraft i det nye år, og det er den ordning, som virksomheden blandt andet slår sig op på.

"Der er jo en betragtelig gruppe patienter, som i dag i Danmark allerede benytter cannabis illegalt. Det gælder blandt andet for sclerosepatienter, folk med PTSD, og kol. Store patientgrupper. Her vil vi tilbyde medicinsk cannabis som behandlingsoption," siger Riskær. Han understreger, at klinikkerne også har til formål at få "patienter tilbage på sporet" ved at skræddersy et mere effektivt og målrettet behandlingsforløb, hvor den samme læge følger patienten fra ende til anden.

Set i lyset af, at Klaus Riskær er medejer af en cannabisplantage i Uruguay, er det nærliggende at spørge, om han bliver leverandør til sine egne klinikker. Det afviser han.

"Vi kan slet ikke sælge de produkter, vi laver i Uruguay, på det danske marked, fordi de ikke er produceret i EU eller EØS. Uruguay er et helt andet marked, hvor vi blandt andet laver råblomster til store producenter i lande som Schweiz, og vi er slet ikke inde og lave de såkaldte mellemprodukter, der kommer til at indgå i forsøgsordningen i Danmark."

Annoncering

"Så der er ingen kobling dér. Eller jo – der er én. Jeg kender jo en helvedes masse til området. Jeg har været med til at opbygge en cannabisvirksomhed og har beskæftiget mig indgående med det her felt i 12-14 måneder, så ikke alene har jeg stor viden, jeg har også en stor personlig interesse for de medicinske egenskaber, som cannabis har."

Det er velkendt, at Riskær af og til ryger tjald, men han har ikke nogen erfaringer med at bruge cannabis mod for eksempel smerter, da han "aldrig rigtig har været medicineret," som han siger.

Efter klinikkerne er åbnet, slipper Riskær tøjlerne og overlader driften til sundhedspersonalet. Herefter vil hans rolle primært være som aktionær. Alligevel er det ikke udsigten til at tjene penge, der motiverer ham, siger han.

"Penge, det er jeg sgu kommet over. Jeg har det meget godt, og jeg laver nogle fede ting. For mig er det afgørende, at det her et projekt, som kan bidrage med viden og innovation. At jeg her laver noget, der har en samlet værdiskabelse og ikke bare bundlinje-fokus."

"Jeg har lavet projektet, fordi jeg har været hjemme i Danmark fra Sydamerika og haft lyst til at lave det. Jeg synes, det er fedt med et projekt, hvor vi kan få gjort op med nogle enormt dårlige medicineringsvaner for smertepatienter. Vi vil gerne give folk et kvalificeret tilbud om at komme i smertebehandling på en ny måde."

Riskær fortæller også, at han har fået nogle "ret hårde teknologifolk" med på projektet, som skal udvikle nogle digitale platforme til patienterne, som gerne skulle få den offentlige sektor til at "spærre øjnene op". Han håber, at klinikkerne på lidt længere sigt kan blive et forbillede for hospitalerne.

"I løbet af nogle få år skulle de her behandlingsprotokoller meget gerne skulle blive state of the art. Det handler grundlæggende om, at folk ikke må blive overbehandlet. Det er sgu det, der er det vigtige."