News

Danmarks syrienskrigere kommer fra storbyerne og har ofte været kriminelle

Den typiske danske syrienskriger er storbyboer og kriminel, viser en ny undersøgelse.
15.9.16

Der tegner sig et typisk billede af den danske syrienskriger: Han er mand, opvokset i og omkring Aarhus og København, og så har han en fortid som kriminel.

Det er hovedkonklusionerne i en kortlægning af de danske syrienskrigere, som Politiken har lavet i samarbejde med DR. I alt har de to medier analyseret 77 personer ved hjælp af blandt andet sociale medier, offentlige registre og kilder i islamistiske miljøer, og kortlægningen indeholder også oplysninger om køn, bopæl, alder og etnicitet.

Ud af de 77 identificerede personer er 62 mænd, og langt hovedparten er under 30 - mange med en fortid i storbyens kriminelle underverden. Samtidig viser undersøgelsen, at godt 15 procent af personerne er etnisk danske konvertitter.

Det er første gang, der er lavet af en generel profil af de danskere, som rejser til Syrien og Nordirak for at tage del i kamphandlingerne. Ifølge PET er der mindst 135 fremmedkrigere, som samtidig truer Danmarks sikkerhed.

Det samme billede tegner sig i andre vestlige lande, der ligeledes har leveret krigere til slagmarkerne i Mellemøsten.

VICE Tyskland rejser i denne dokumentar til Syrien for at møde nogle af de vesterlændinge, der har forladt hus og hjem for at slutte sig til de kurdiske tropper, som kæmper mod Islamisk Stat.