Feminisme

Regeringspartier er uenige, når det kommer til juridisk kønsskifte til børn og unge

Regeringens handleplan for LGBTI-personer, hvor et af initiativerne er at åbne op for muligheden for juridisk kønsskifte for unge under 18 år, splitter regeringens partier
Illustration: Nicolai Bruun

Der er interne stridigheder, når det kommer til juridisk kønsskifte af børn under 18 år. For mens Venstre og Liberal Alliance umiddelbart er åbne overfor juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år, siger de Konservative klart nej til muligheden for at unge under 18 år skal have mulighed for at ændre deres cpr-nummer og dermed køn.

Uenigheden er begyndt efter VLAK-regeringen i denne uge fremlagde en handleplan for LGBTI-personer, der handler om at forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for homoseksuelle og transpersoner. Handleplanen indeholder 42 initiativer, og et af dem lyder, at det skal ”undersøges, om der bør åbnes for juridisk kønsskifte for transkønnede børn og unge under 18 år.”

Annoncering

I praksis betyder det altså, at man vil vurdere, om børn skal kunne skifte de fire sidste cifre i deres cpr-nummer uden nødvendigvis at ændre deres krop. Det blev muligt for personer over 18 år, da en lovændring i 2014 betød, at man ikke længere behøvede at blive steriliseret eller være i hormonbehandling for at skifte sit køn juridisk.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der er blevet udnævnt som koordinerende minister for LGBTI-området i perioden 2018-2021, udtalte at tiden er inde til at kigge på om juridisk kønsskifte skal være muligt for børn og unge. Det kunne man læse i går i Politiken. Ligesom hun, dagen inden i Jyllands-Posten, fortæller, at hun er parat til at "imødekomme de unge, der er kommet i klemme mellem kønnene.” Hun fortæller, at man vil kigge på Norge, hvor juridisk kønsskifte er muligt med forældrenes godkendelse, fra barnet er seks år.

Det fik politisk ordfører for Konservative Mette Abildgaard til tasterne, da hun skrev på Twitter, at det ikke er Konservativ politik.

En holdning, som Mette Abildgaard uddybede i endnu en artikel i Jyllands-Posten, hvor hun slår fast, at Det Konservative Folkepartis holdning til juridisk kønsskifte for børn er, at det ikke bør være en mulighed. I artiklen bakker de Konservative op om, at emnet skal undersøges nærmere, men Mette Abildgaard fastholder, ”at der er to køn, og dem skal vi skal passe på, vi ikke udvisker.”

Umiddelbart skal de transkønnede børn og unge altså i første omgang vente på, at regeringen bliver enig med sig selv – med mindre Eva Kjer Hansen, der igår omtalte sig selv som "danmarkshistoriens første regnbueminister" vil gøre alvor af sine ord og hente et flertal uden for regeringspartierne.