FYI.

This story is over 5 years old.

miljøet

Fisk skifter køn, fordi folk skyller deres p-piller ud i toilettet

Det er ikke en fed udvikling.
Foto: Karelj

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

En ny undersøgelse viser, at p-piller, der skylles ud i toilettet, er årsagen til, at en femtedel af hanner blandt fisk nu er blevet "interkønnede". Visse hanner blandt flodfisk er sågar begyndt at udvikle æg.

Forsøg foretaget af Charles Tyler fra University of Exeter viser, at 20 procent af ferskvandsfisk fra 50 forskellige lokaliteter "udviser feminine karakteristika". Tyler skriver også, at nogle fisk har nedsat sædkvalitet og udviser mindre aggressiv adfærd, hvilket sænker sandsynligheden for, at de kan yngle med succes.

Men det er ikke kun p-pillernes skyld, eftersom kemikalier i rengøringsprodukter, plastik og kosmetikprodukter også spiller en rolle. Ifølge Tylers undersøgelse har antidepressiv-medicin i afløbene også haft en effekt på fiskenes adfærd. Det har ændret visse arters instinkter, så de nu interagerer med rovdyr på en anden måde.

Tyler – der netop har præsenteret sin forskning ved et 50 års jubilæumssymposium for Fisheries Society in the British Isles – fortæller The Telegraph: "Vi kan påvise, at visse af de her kemikalier har en meget større effekt på fiskenes helbred, end vi før har troet. Ved at observere særlige transgenetiske fisk har vi været i stand til at spore den kemiske udvikling i fiskens krop i realtid. Vi har for eksempel erfaret, at østrogen, som man ser i bestemte typer plastik, påvirker fisks hjertefunktion".