Udenlandske forskere forstår ikke, at Sundhedsstyrelsen er imod at teste stoffer
Arkivfoto, som stammer fra vores stoftest-reportage fra Roskilde Festival. Foto: Janus Engel

FYI.

This story is over 5 years old.

Safe Sesh

Udenlandske forskere forstår ikke, at Sundhedsstyrelsen er imod at teste stoffer

I et notat slår Sundhedsstyrelsen fast, at stoftest ikke er en god idé. Men internationale forskere og fagfolk er uenige og henviser til, at udmeldingen strider mod 25 års erfaring på området.

Skal Danmark være det 15. land i EU, der tilbyder test af stoffer til folk i nattelivet? Debatten er blusset op, efter mdma i den seneste tid har fået skylden for flere dødsfald og alvorlige ulykker.

To 15-årige drenge kom i begyndelsen af februar på hospitalet, fordi de en eftermiddag havde indtaget stoffet, og den ene af de to drenge døde to uger senere efter lang tids overophedning af kroppen. Samme weekend nyheden om dødsfaldet kom ud, blev to piger indlagt på intensiv afdeling efter at have taget mdma. Senere på måneden døde en 32-årig mand på hospitalet – han havde også taget mdma.

Annoncering

Det fik blandt andre medicinalkemiker og stofekspert Kim Gosmer til at anbefale stoftest som et middel til at mindske skader og forhindre flere dødsfald – men Sundhedsstyrelsen er fortsat ikke med på idéen. I et notat skriver styrelsen, at man ”ikke ser stoftest som en mulig vej til at forebygge at færre unge kommer til skade eller dør af stofbrug”.

I en kronik i Jyllands-Posten gik Kim Gosmer i rette med notatet og skrev, at Sundhedsstyrelsen ”gambler med sin troværdighed”, og at notatet ”går direkte imod internationale studier på området.”

Sundhedsstyrelsen svarede herefter tilbage i samme avis, at der ikke er nok viden på området, til at den kan gå ind for test af stoffer i nattelivet.

Den største værdi i stoftest-services er den rådgivning og kontakt med folk, der bruger stoffer, som hjælper dem til at tage bedre informerede beslutninger – Larissa Maier

Notatet fra Sundhedsstyrelsen bliver nu kritiseret af nogle af Europas førende forskere på området.

Den schweiziske forsker i afhængighed Larissa Maier har i samarbejdede med det australske Forskningscenter for Alkohol og Narkotika (DPMP) gennemgået alle stoftest-services på globalt plan, og hun er ikke i tvivl om, at det virker.

“Selvfølgelig er stoftest et værktøj til at forebygge skader,” siger Larissa Maier og går dermed direkte imod Sundhedsstyrelsens konklusion.

“Desuden kan det blive set som et værktøj til at forebygge overdoser, hvis folk kigger på advarslerne, der bliver udstedt i forbindelse med stoftest og kun tager en halv eller en kvart pille, fordi de ser, at pillen er alt for stærk,” uddyber hun.

Annoncering

I England har NGO’en The Loop (som også har samarbejdet med VICE om et tema om stofsikkerhed) testet stoffer i nattelivet de seneste to år – første gang på festivalen Secret Garden. Stifteren Fiona Measham, der er professor i kriminologi, siger om det danske notat: “Det er skuffende og også overraskende at høre holdningen fra Sundhedsstyrelsen til stofsikkerheds-tests. Det har kørt succesfuldt i Europa i 25 år og i England i to år,” udtaler Fiona Measham, der også er tidligere rådgiver på narkotikaområdet for den britiske regering.

Daan Van Der Gouwe er forsker i narkotika og ansat ved Hollands stoftest-program, som hører under landets Institut for Mental Sundhed og Afhængighed, Trimbos Instituttet. Han kalder notatet “konservativt og bygget på antagelser, som ikke er korrekte.” Ligesom Fiona Measham henviser han til dokumenterede resultater fra forskellige landes mangeårige erfaring med stoftest.

Overlæge og rusmiddelekspert Henrik Rindom går også imod Sundhedsstyrelsens holdning til stoftest, og senest har Karen Melchior, der er medlem af Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, været ude at sige, at hun vil have stoftest i nattelivet.

Det grundlæggende argument for stoftest er, at mere viden om stofferne er vejen frem. Fiona Measham kalder det ”indlysende”, at ulovlige stoffer bliver endnu farligere af, at ingen kender indholdet af dem.

”At teste og fortælle alle, hvad der er i de farlige stoffer, hjælper derfor meget klart med at reducere stofrelaterede skader. Ligesom det hjælper til at moderere alkoholindtag, at man informerer om alkoholprocenten på flaskerne,” siger Fiona Measham fra The Loop, som laver deres stoftest i samarbejde med politiet og de officielle myndigheder, selvom stofferne er ulovlige.

Annoncering

Hvis du vil leve dit liv sikkert, så lad være med at bruge stoffer, men hvis du alligevel gør, er der nogle ting, du kan gøre for at reducere de risici. En af de ting er at få testet dine stoffer – Daan Van Der Gouwe

Der er mange variationer af, hvordan stoftest foregår. Det kan både være på festivaler, ude i nattelivet eller på laboratorier. Fælles for de forskellige europæiske stoftest-tiltag er, at resultatet af testen bliver ledsaget af en samtale med specialuddannet fagpersonale, hvor man bliver informeret om dosering, god brug af stoffet og de farer, der følger med, hvis man for eksempel mixer med andre stoffer og alkohol.

Den schweiziske forsker Larissa Maier mener ikke engang, at selve testen er det vigtigste, fordi det er risikabelt at tage stoffer uanset: ”Derfor er den største værdi i stoftest-services den rådgivning og kontakt med folk, der bruger stoffer, som hjælper dem til at tage bedre informerede beslutninger.”

Daan Van Der Gouwe fra det Hollandske stoftest-program fortæller, at de går bredt ud med deres advarsler, når de finder farlige piller i testlaboratorierne.

“Hvis der er tale om en pille, er der som regel et logo på den, og så vil det komme i de nationale nyheder, og som resultat vil ingen bruge den specifikke pille længere. På den måde kommer den væk fra markedet, og ved at gøre det reducerer man skader hos brugerne, fordi man forebygger død eller mange andre ubehagelige ting på grund af den her slags pille.”

Annoncering

Sundhedsministeriet i Holland startede i 1992 Europas første stoftest-program, og siden da har de foretaget undersøgelser af illegale stoffer for stofbrugere for at mindske alvorlige sundhedsfarer forbundet med uventede farlige stoffer. Ud over en samtale med brugeren om renhed, dosis og ens generelle stofbrug, er budskabet i Holland:

“Hvis du vil leve dit liv sikkert, så lad være med at bruge stoffer, men hvis du alligevel gør, er der nogle ting, du kan gøre for at reducere de risici. En af de ting er at få testet dine stoffer. Men der er stadig risici,” siger Daan Van Der Gouwe.

Ifølge Fiona Measham fra The Loop i England viser deres opfølgende undersøgelser, at brugerne er bedre informeret og mere moderate i deres brug af stoffer i tre måneder efter stoftesten:

“Resultatet bliver altid givet tilbage til brugeren med en 15-minutters forebyggende samtale med sundhedspersonale. De diskuterer brugerens individuelle stof og dets medicinske historie; de diskuterer også farerne ved at bruge flere stoffer på én gang og anden risikabel adfærd som at blande med alkohol og tage stofferne mange dage i træk,” siger hun.

I rapporten Health and social responses to drug problems (2017) fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotikamisbrug fremgår det, at stoftest ”kan give mulighed for korte interventioner med folk, som normalt ikke kommer i kontakt med tilbud eller ser deres stofbrug som problematisk.”

Annoncering

Der er ingen evidens, der viser, at stoftest bliver set som en opfordring til at tage stoffer. Faktisk er det modsat – Fiona Measham

Ifølge Fiona Measham har ni ud af ti af The Loops brugere aldrig før snakket med sundhedspersonale om deres stofbrug. Daan Van Der Gouwe mener, at ”det er derfor, det er så vigtigt at have stoftest-services – fordi det er netop sådan, man kan kommunikere med brugerne.”

Larissa Maier slår også fast, at ”rådgivningen er supervigtig,” når vi taler om stoftest. Men selvom den sundhedsfaglige konsultation og det at få hul igennem til en svær målgruppe bliver vurderet til at være mindst lige så vigtigt i stoftest-pakken, er det ikke noget, Sundhedsstyrelsens bruger meget tid på i deres notat.

Til gengæld fremgår det flere gange af teksten, at test af stoffer “kan være med til at legitimere brug af stofferne,” og at brugerne “derfor kan blive mere fristede til at prøve stofferne.”

Diskussionen om, hvorvidt stoftest påvirker folks adfærd omkring stoffer til den ene eller anden side, er klassisk og bliver også diskuteret i forskellige studier. Tal fra The Loop viser, at én ud af otte prøver ikke er, hvad brugeren havde forventet. Men når brugerne får at vide, hvad deres stof egentligt indeholder, er der 20 procent, som smider stoffet ud, og omkring 50 procent tager en mindre dosis, end de oprindeligt havde tænkt sig.

Fiona Measham mener derfor, at Sundhedsstyrelsens pointe om legitimering er et udtryk for manglende forståelse for, hvad en stoftest grundlæggende er.

Annoncering

“Der er ingen evidens, der viser, at stoftest bliver set som en opfordring til at tage stoffer. Faktisk er det modsat. På grund af fokusset på det farlige indhold i stofferne leder testen opmærksomheden hen på, hvor farlige illegale stoffer netop kan være.”

Daan Van Der Gouwe bakker hende op:

”Det er evidensbaseret, at ligegyldigt hvilket budskab vi kommer med omkring risikoen for stoffer, så vil folk alligevel bruge stoffer.”

Larissa Maier mener, at vi må acceptere, at der altid vil være folk, der tager rusmidler, uanset om de er lovlige.

”Og så længe stoffer ikke er regulerede, har vi brug for flere stoftest-services.”

Sundhedsstyrelsen har siden den 23. februar udgivet tre forskellige versioner af notatet. Det har inden deadline ikke været muligt at få Sundhedsstyrelsens kommentar til artiklen.

Kig forbi Safe Sesh, vores tema om stoffer og harm reduction, her.