Feminisme

Der bliver talt en masse om "tvangsbarsel", men bliver fædre egentlig tvunget til noget?

Det er blevet vedtaget i EU at øremærke to måneders barsel til mænd. Men hvordan ser de danske barselsrettigheder egentlig ud? Og hvad ændrer sig med den øremærkede barsel?
Foto: Shutterstock

I går vedtog et flertal i EU et direktiv om to måneders øremærket barsel til fædre. Direktivet skal endeligt udformes i EU-parlamentet, så alle detaljer er ikke faldet på plads endnu, men det har allerede affødt stor debat herhjemme.

Af danske politikere og medier er direktivet blevet præsenteret som tvang med tvang på. At Danmark tvinges til at indføre øremærket barsel, og at man mener, at det betyder, at man vil tvinge fædre til at gå på barsel.

Annoncering

Mange har dog svært ved at se, hvordan denne øremærkning betyder, at nogen tvinges til noget.

Også Joan Prahl, som er forbundssekretær hos fagforbundet FOA, har tweetet om den øremærkede barsel. Hun mener, det er “fuldstændig tåbeligt” at kalde den for tvang, blandt andet fordi hun oplever, at unge mænd ønsker at tage del i barslen, men har svært ved at få lov.

Men kan man ikke godt sige, at man fortæller folk, hvordan de skal indrette deres liv med deres barn? Lige nu kan de jo disponere frit over de her 32 uger, men i fremtiden vil vi så sige, at faren skal tage otte uger?

“Sådan kan man kan godt vælge at se på det, men i dag er der ikke den ligestilling i forhold til at træffe valg om de 32 uger. Jeg repræsenterer mange kvinder, der sidder i deltidsstillinger og stillinger med lav løn, og som det er nu, bliver valget ofte, at det er kvinden, der tager al barslen, fordi det er det nemmeste og økonomisk bedste for familien. Men det gør, at moren hele livet igennem halter efter på løn og arbejdsvilkår.”

“Jeg synes faktisk, at det er en gave til fædrene, at de nu også får et værktøj til at kunne sige; jeg har faktisk ret til at holde barsel med mit barn. Det vil resultere i en øget ligestilling både til mor og til far. Det er ofte sværere for far at få orlov fra sit arbejde. Fædrene får nu lov til at tage større del i deres familie. Og mit indtryk er, at det har mændene lyst til.”

Men man kan jo også sige, at det har de allerede mulighed for, de kan tage lige så mange af de 32 uger, som de har lyst til, hvis de kan blive enige med moren, og de kan gå ind til deres chef og bede om fri til at være sammen med deres barn. Hvorfor skal de have den her gave?

Annoncering

“Det skal de have, fordi det er skidesvært at få lov. Vi oplever, at mændene har lyst til at tage del i barslen, men vi kan se, at de ikke gør det i dag, og jeg håber, at vi med øremærket barsel får mere ligestilling i familie- og arbejdsliv.”

Men hvordan ser barselsrettighederne egentlig ud? Og hvad skal der ske?

I dag har den fødende forældre ret til fire ugers orlov før fødslen, som efterfølges af 14 ugers barselsorlov. Fædre eller medmødre har ret til 14 dages barsel, efter barnet er født. Derudover har forældrene tilsammen ret til 32 ugers barselsorlov, som de selv kan disponere over.

Det vides endnu ikke, hvordan den øremærkede barsel vil blive implementeret, men hvis vi forestiller os, at de danske politikere ikke har lyst til at give forældre mere barsel i alt, så vil de otte uger formentlig blive øremærket blandt de 32 uger. Muligvis vil de også æde af de 14 dage, som fædre og medmødre nu har ret til.

Man kan blive helt forvirret af alle de uger – kun folk, der venter børn fatter at regne tid i uger – men det betyder, at den fødende forældre stadig vil have godt ti måneders barsel, hvis de to øremærkede måneder tages fra de 32 uger (otte måneder).