FYI.

This story is over 5 years old.

robotter

Hvis vi giver robotterne menneskerettigheder, slipper vi måske for, at de udrydder os som race

EU bliver kritiseret for at foreslå at give "elektronisk personstatus" til intelligente robotter, men det kan muligvis redde os allesammen.

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK I sidste uge opfordrede Europa-Parlamentets retsudvalg til at vedtage en række forslag fremlagt i en ny rapport. Den foreslår, at sofistikerede robotter og andre former for kunstig intelligens bør udstyres med en form for "elektronisk personstatus."

Rapporten skriver mere specifikt, at "intelligente, autonome robotter" – defineret som maskiner, der er i stand til at lære af deres erfaringer, tage selvstændige beslutninger, og handle og yde indflydelse på deres omgivelser – burde kunne drages til juridisk ansvar for deres handlinger. Rapporten giver to konkrete eksempler: Fordi intelligente robotter er i stand til at skade mennesker, har vi brug for nogle strafferammer; og fordi intelligente robotter kan skabe ophavsretsbeskyttet materiale, som for eksempel computer-kodesprog, så vi har brug for nogle rammer for at kunne fortolke deres rettigheder over intellektuel ejendom.

Annoncering

Det er stadig i en tidlig fase, og Europa-Parlamentet skal ikke stemme om, hvorvidt forslagene skal indføres eller ej før til februar, men – som kritikere af rapporten allerede har udpeget – så lader hele tiltaget til at bane vejen for, at robotter opnår menneskerettigheder. Hvis vi skal betragte robotter, ikke som maskiner eller redskaber – men som personer, hvordan skal vi så overhovedet forstå vores interaktion med dem? Hvilket ansvar har ingeniørerne, der udvikler teknologien, over for den kunstige intellligens og bevidsthed, de skaber? Hvad med ejere af de firmaer, der bruger intelligente robotter som arbejdskraft, eller forbrugerne af services, der bliver leveret af robotter – lige fra transport til sexarbejde til palliativ behandling? Hvis jeg slår en robot, og dens stålskelet revner, er det så vold? Hvis en robot er programmeret til at reproducere sig selv, har den så ret til et familieliv?

Tag ikke fejl - vi er allerede i krig med maskinerne, fordi deres udvikling og automatiske løsninger truer menneskeheden med tabte arbejdspladser. Robotterne har potentiale til at tappe os for alle vores kognitive evner ved hjælp af deres dybe neurale netværk, så mennesket i sidste ende havner i maskinernes metalkløer.

I det perspektiv virker rapportens forslag ekstra alarmerende – med en robotrevolution lige om hjørnet, er EU måske allerede ved at vifte med det hvide flag? Vi står midt i en historisk og eksistentiel kamp lige nu, men papirnusserne i Bruxelles vil gerne sikre sig, at jeg ikke engang kan bruge en selvbetjeningskasse i supermarkedet uden at blive arresteret for mord!

Annoncering

Men hvis man ser nærmere efter, bliver det tydeligt, at det, rapporten foreslår, faktisk er ret smart. Elektronisk personstatus er ikke en måde at frigøre maskinerne på. Det er en måde at kontrollere dem. Selvom rapporten nævner fordelene ved kunstig intelligens – som den mener vil kunne revolutionere produktionen i sådan en grad, at det vil muliggøre "praktisk talt ubegrænset velstand" – så fokuserer rapporten også på de farer, robotterne udsætter os for. Den udtrykker stærk bekymring over for fremtiden for arbejdsmarkedet, den stigende ulighed og menneskers fysiske sikkerhed.

Relateret: ''Verdens første mandlige sexdukke''

Derfor er det ikke overraskende, at rapporten forudser en verden, hvor intelligente robotter bliver pålagt en lang række forpligtelser. Intelligente robotter skal for eksempel have deres identitet registreret i en central database. De (eller snarere deres ejere) skal være dækket af en form for ansvarsforsikring, der kan sikre erstatning til ofre for den eventuelle skade, robotter har forvoldt. Deres kildekode skal være tilgængelig for en kontrolmyndighed. De skal være udstyret med en afbryderkontakt. Selvom intelligente robotter i fremtiden muligvis får flere rettigheder, så kan deres rettigheder kun udøves inden for en ramme, der gør det meget sværere for dem at gøre oprør og tilintetgøre os.

Det vidner om en dybereliggende sandhed om den måde, menneskerettigheder fungerer på. Vi anser tit juridiske instanser såsom Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som noget, der værner om de friheder, vi finder allermest hellige. Det er der helt sikkert også noget sandt i.

Men sådan en instans er også med til at definere os: Emnet, som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskriver, er ikke en biologisk realitet, men et ideal, som er opstået gennem historien: Tanken om "mennesket" som et dyr, som på en eller anden måde har en indbygget frihed til at ytre sig, udøve religion eller gifte sig med et andet menneske, når de har nået en bestemt alder. Mennesker har ret til ikke at være slaver, men konventionen betragter samtidig mennesket som noget, der kan blive indkaldt til militærtjeneste.

Hvis robotter ekskluderes fra de her strukturer, så kan de undergrave dem, eller måske endda overstyrte dem. Maskinernes tidsalder har potentiale til at blive radikalt distinkt fra enhver anden menneskelig epoke, der er gået forud for den – måske endda med det resultat, at mennesket bliver overflødigt. Men hvis de får en plads i strukturerne, vi har udviklet til at definere os selv, så kan robotterne måske være med til at bibeholde dem.

Hvilken bedre måde at undgå tabet af menneskejobs end at tillade robotfagforeninger – hvilket gør det til en mindre attraktiv kilde til billig arbejdskraft? Hvad med politiske partier for robotter? Robotterne ville ikke være ligeså motiverede til at udrydde os med vold, hvis de kunne deltage i demokratiet. Kan man undgå, at sex med robotter erstatter det traditionelle, biologiske samleje, hvis man gør det muligt for robotter at gifte sig og opfostre børn? Hvilken bedre måde at standse den økonomiske tilbagegang end ved at give robotterne løn og programmere dem til at have lyst til at købe de objekter, de skaber?

Hvis man eliminerer den essentielle forskel mellem mennesker og robotter, så vil de ikke længere udgøre en trussel. Måske bliver intelligente robotter blot betragtet som "menneskelige" i fremtiden, hvor menneskets genetiske historie (eller mangel derpå) fra et etisk synspunkt ikke længere betyder så meget? Robotterne bliver vores venner, kolleger og partnere – og de vil blive underlagt de samme juridiske instanser, som vi er.