FYI.

This story is over 5 years old.

klimaforandringer

Prut-indsamlende rygsække til køer bekæmper klimaforandringer

Nogle argentinske landmænd har udstyret deres køer med rygsække, der fungerer som beholdere—prut-beholdere.

Ved man bare en smule om klimaforandring, så ved man også, at vores kødelskende tilbøjeligheder er en af de helt store synder—takket være pruttende og bøvsende køer. Metan, der er en drivhusgas, er skadeligt for miljøet, fordi gassen absorberer varme. I USA står landbrugssektorens kreaturbestand for 22 procent af landets totale udledning af metan.

Ifølge Consultative Group for International Agricultural Research, der for nylig udgav en rapport om emnet, er landmændene nødt til at reducere udledningen af ikke-CO2 gasser med et gigaton om året, hvis man skal nå de mål, der blev vedtaget på FN's klimatopmøde i Paris tidligere i år. Ved mødet konkluderede de deltagende lande, at dette var en nødvendighed for at forhindre, at temperaturen stiger med mere end to grader frem imod 2030.

Annoncering

Det betyder også, at verdens køer skal prutte meget mindre. Landbrugssektoren er nu begyndt at fokusere på at kontrollere udledningen af gasser fra de mellem 1,3 og 1,5 millarder køer, der lever i dag.

LÆS MERE: Jeg er i et åbent forhold med min kompostbunke

Og nu er der fra Argentina kommet et bud på en løsning. Nogle argentinske kreaturopdrættere har udstyret deres køer med rygsække, der fungerer som beholdere—prut-beholdere. Rygsækkene opfanger og tilbageholder næsten 300 liter metan om dagen pr. ko. Det er meget prut—nok til at holde et køleskab kørende en hel dag ifølge INTA Informa.

Image via INTA Informa

Image via INTA Informa

Andre landbrugsvirksomheder har forsøgt at finde på alternative metoder at indfange køernes gas, før det finder vej ud i atmosfæren—eller stoppe det helt. Danone, den berømte producent af mælkeprodukter og næringsstoffer, fodrer sine køer med Omega-3 fedtsyrer. Ifølge Danone skulle dette nedsætte udledningen af køernes metan med 30 procent. Desværre for firmaet nedsætter fedtsyrerne også køernes mælkeproduktion, så den løsning er nok ikke holdbar på længere sigt.

Et andet firma, der også forsøger at forhindre metan i at sive ud i atmosfæren, er Cargille. Ifølge Bloomberg indfanger virksomheden metanen i kokasser, som de samler i anaerobe gyllelaguner.

Det er er ikke lige til at danne sig et totalt overblik over kreaturfarmernes forskellige forsøg på at begrænse deres påvirkning af miljøet, men nu ved du i hvert fald, at du ikke skal gå i panik, hvis du på et tidspunkt støder på en flok køer iført rygsække fyldt med tarmluft.