FYI.

This story is over 5 years old.

News

'Brexit' er virkelighed, og du skal være bange

Storbritanniens farvel til EU sender ikke bare dig, men hele europas politiske situation ud i ukendt farvand. Det vil uden tvivl kaste populisme og usandheder af sig, og derfor skal du passe rigtig godt på, hvem du sætter din lid til.

Tidligt fredag morgen tikkede resultatet af Storbritanniens afstemning om EU eller ej ind. 52 procent af de britiske stemmer har slået fast, at landet skal forlade EU, mens 48 procent gerne havde set fællesskabet bestå.

Og hvad så nu? Det spørgsmål kan jeg (eller nogen andre, for den sags skyld) ikke give et endegyldigt svar på. Mange vil den kommende tid sige, at de har svaret, pas på med at lytte til dem. Det er slet ikke så simpelt.

Annoncering

Konsekvenserne af det resultat vil uden tvivl blive mange, de er uoverskuelige – om man overhovedet forstår dem eller ej – og de vil ramme ikke bare briterne, ikke bare flyvske begreber som 'det europæiske samarbejde' og 'verdensøkonomien', resultatet af den her afstemning vil også have konsekvenser for Danmark og danskerne. Nogle politiske kommentatorer forudser, at det her bliver enden på EU. Præsident for Europarådet Donald Tusk udtaler her til morgen, at "what doesn't kill you makes you stronger" og maner til besindelse.

Der er gennem valgkampen blevet spekuleret vildt og voldsomt i konsekvenserne af et 'Brexit', og nu hvor det faktisk er en realitet, vil det blive værre. Danske medier og politikere vil gå i selvsving de kommende uger, og de politiske partier vil positionere sig i forhold til resultatet af den her afstemning. De vil veje stemningen i befolkningen, og nogle vil vælge at spille på den bekymring og forvirring, som mange vil føle.

Det her er en helt ny situation, da man aldrig har håndteret sådan et exit før i EU's historie. Det forventes, at Storbritannien og EU kan ende med at bruge op mod et årti på at forhandle en handelsaftale på plads. Meget tyder altså på, at det bliver en lang, sej skilsmisse. Og EU vil formentlig ikke være alt for venlige overfor briterne – det skal jo helst ikke rygtes, at det er let at forlade fællesskabet. Det her er altså ikke en kamp, der skal udkæmpes i løbet af de næste to uger, så tag en dyb indånding, inden du hopper på et ud-af-EU-eksprestog.

Annoncering

De danske EU-skeptiske partier vil nemlig bruge briternes farvel til at kræve en afstemning om samme spørgsmål i Danmark. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, som ellers har været noget vægelsindede om deres holdning op til den britiske afstemning, var pludselig mere klar i mælet i Radio24syv her til morgen og sagde, at han er tilfreds med, at briterne har valgt at forlade EU, og nu bør danskerne få samme valg. EU-skeptiske partier i flere europæiske lande deler den holdning.

Formand for det britiske, højrenationalistiske parti UKIP, Nigel Farage har her til morgen udtalt til pressen, at i dag er Storbritanniens uafhængighedsdag, og så fik han også sagt, at et flertal i Danmark er for at forlade EU. Det passer ikke. Forskellige målinger har tydet på, at noget, der ligner halvdelen af danskerne, ønsker en afstemning om, hvorvidt vi skal være en del af samarbejdet, men første påstand må altså stå for UKIP-formandens egen regning.

Usandheder og vilde spekulationer er en klar konsekvens af briternes valg. Jeg håber virkelig ikke, at deres farvel vil føre til en større polarisering i Danmark og Europa og til, at vi lukker os endnu mere om os selv. Men jeg stoler ikke nok på hverken de danske eller de europæiske politikere til at tro på, at debatten bliver saglig. Følelsesregistret er deres yndlingsinstrument, husk det nu.

Læs mere om 'Brexit' fra VICE:

I en vanvittig valgkamp om 'brexit' har briterne glemt kvinderne

Betyder det overhovedet noget for europæerne, hvis briterne forlader EU?