Videoen til 'Smack My Bitch Up' er inspireret af en stripklub i København