Vi spurgte to danske internet-pionerer, om 'The World Wide Web' var bedre i 1997