PRIVATLIVSPOLITIK

VICE MEDIAS POLITIK OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Om os

Vi er VICE Media Group (“VICE”), og vores hovedkontor i Europa ligger på New North Place, London, EC2A 4JA, Storbritannien. VICE er verdens førende medievirksomhed for unge og et content produktionsstudie . VICE blev lanceret i 1994 og opererer nu i mere end 30 lande, hvor virksomheden distribuerer sine programmer til millioner af seere hver måned på tværs af digitale, trykte, mobile og sociale medier samt tv-kanaler. VICE inkluderer et internationalt netværk af digitale kanaler; et ugentligt og dagligt nyhedspartnerskab med HBO; et tv- og filmstudie; et magasin; et pladeselskab; et internt markedsføringsbureau; en forlagsdivision og et internationalt TV-netværk, VICELAND.

Nærværende politik om behandling af personoplysninger forklarer, hvordan vi indsamler oplysninger gennem VICE-kanalerne og VICE-partnernes websider, der slår nærværende politik op (“VICE-websider”). Det gælder også eventuelle funktioner, applikationer, widgets og onlinetjenester, som slår nærværende politik om behandling af personoplysninger op.

Vi bruger dine personoplysninger, som det er beskrevet i nærværende politik om behandling af personoplysninger. Alle oplysninger, vi indsamler om dig, og som er personlige for dig, og på baggrund af hvilke det er muligt at identificere dig, kaldes personoplysninger iht. databeskyttelseslove. Vores webside har links til andre websider, som vil have deres egne politikker om behandling af personoplysninger og vilkår, inkl. sider på sociale medier som f.eks. Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Tumblr, Instagram og Twitter.


Hvad dækker nærværende politik?

Her hos VICE tager vi dine personoplysninger alvorligt. Følgende politik:

 • forklarer, hvillke typer af personoplysninger vi indsamler om dig;
 • forklarer, hvordan og hvorfor vi indsamler og bruger dine personoplysninger;
 • forklarer, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger;
 • forklarer, hvorfor vi udveksler dine personoplysninger, hvem vi udveksler dem med og hvornår;
 • forklarer, hvorvidt eventuelle tredjeparter indsamler dine personoplysninger på VICE-websider og til hvilket formål;
 • fastsætter det juridiske grundlag, vi har mht. brug af dine personoplysninger;
 • forklarer, hvad der sker, hvis du afviser at angive de personoplysninger, vi anmoder om fra dig;
 • forklarer de forskellige rettigheder og valgmuligheder, du har, hvad angår dine personoplysninger; og
 • forklarer, hvordan vi eventuelt kan kontakte dig, og hvordan du kan kontakte os.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Vi indsamler de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan yde de serviceydelser, du anmoder os om, inkl. men ikke begrænset til følgende:

 • abonnere på vores ugentlige nyhedsbrev;
 • abonnere på vores VICE magasin;
 • deltage i konkurrencer på vores VICE-websider;
 • deltage i fora på vores VICE-websider;
 • deltage i reklamefremstød og markedsundersøgelser på vores VICE-websider;
 • invitere dig til at deltage i events og aktiviteter arrangeret af VICE og selskabets partnere; og
 • gennemføre køb af merchandise online fra VICE og andre varemærker inden for VICE Media Group.

Disse serviceydelser og andre, der er tilgængelige på vores VICE-websider, refereres kollektivt til som "Serviceydelserne".

For at kunne yde dig de de Serviceydelser, du anmoder os om, vil vi eventuelt indsamle en eller flere af følgende oplysninger fra dig (): Dit navn, din e-mailadresse, betalingskortoplysninger (hvis du køber merchandise fra os via vores VICE-websider), din privatadresse (med henblik på levering af eventuelt materiale, du abonnerer på, merchandise eller præmier), dine svar på forespørgsler og spørgsmål (hvis du deltager i fora på VICE-websiderne) og dine svar på spørgsmål (hvis du deltager i konkurrencer og markedsundersøgelser).

Vi vil måske også indsamle visse oplysninger (“ Brugsoplysninger”) om din brug af vores webside, enten direkte eller via en tredjepart, når du besøger eller interagerer med os eller med vores indhold, som findes andetsteds på internettet . Sådanne brugsoplysninger inkluderer bl.a. din browsertype, operativsystem, alle de områder inden for vores VICE-websider, du besøger, inkl. indhold, du ser, og tidspunkt på dagen samt din onlineidentifikator (dvs. det ID, din enhed er blevet tildelt).

Vi vil måske indsamle personoplysninger fra dig, når du udfylder et ansøgningsskema og/eller sender os en kopi af dit CV, inkl. navn, adresse, tidligere arbejdsgiver osv. Hvis du ansøger om en ledig stilling her hos VICE (uanset om det er som freelancer eller fastansat), vil du måske også blive inviteret til at gennemføre tests online, interviews og skriftlige bedømmelser, og du kan blive bedt om yderligere oplysninger, inkl. opholdsstatus og domme.

VICE vil måske også behandle oplysninger med det formål at producere, vise, distribuere og markedsføre vores digitale indhold, indhold på film og på tv. Disse personoplysninger vil måske komme direkte fra dig, når du angiver oplysninger som f.eks. navn, adresse, underskrift, eller de kan blive genereret under produktionen i form af f.eks. dit billede eller medvirken i selve indholdet.


Hvor indsamler vi personoplysninger om dig fra?

Vi vil måske indsamle og tilgå personoplysninger om dig fra følgende forskellige kilder:

 • Direkte fra dig. Dette er oplysninger, du angiver, mens du bruger vores webside, tilmelder dig vores Serviceydelser, ansøger om en ledig stilling hos VICE eller under produktionen af vores digitale indhold og indhold til film og tv.
 • Gennem widgets til sociale medier og lignende links. Vores VICE-websider indeholder links, 'widgets' 'tweet' og 'synes godt om' knapper med links til sociale medier, som f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, tumblr og youtube.
 • Fra tredjeparter. Som anført ovenfor vil vi måske også indsamle brugsoplysninger fra cookies fra tredjeparters websider. Se sektionen "Bruger vi Cookies til at indsamle personoplysninger om dig" nedenfor for yderligere information herom.

Hvordan og hvorfor bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger primært dine personoplysninger til at yde dig de Serviceydelser, du tilmelder dig. Hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbreve, vil vi bruge dine personoplysninger til at sende dig de pågældende nyhedsbreve. Vi vil måske også bruge dine oplysninger på følgende måder:

 • Til at yde dig kundeservice med relation dertil, f.eks. svare på dine spørgsmål, klager og kommentarer;
 • Til at gøre det muligt for dig at deltage i konkurrencer og salgsfremstød på vores VICE-websider, hvis du vælger at deltage i sådanne, og til at sende dig præmier, hvis du vinder en konkurrence eller deltager i eventuelle salgsfremstød;
 • Til at gøre det muligt for dig at købe VICE-merchandise via VICE-websiderne og til at levere sådant merchandise til dig;
 • Til at få bekræftet, at dine oplysninger er korrekte, når du tilmelder dig vores Serviceydelser (inkl. at din e-mail adresse er aktiv og gyldig);
 • Til at skræddersy indhold og tilbud samt reklamer, som vi må vise dig på vores VICE-websider og tredjeparters sociale medieplatforme;
 • Til at kontakte dig i relation til din brug af VICE-websiderne og eventuelle ændringer, vi foretager mht. vores politikker samt vilkår og betingelser;
 • Til at kontakte dig mht. salgsfremstød, særtilbud og anden markedsføring (hvis du har givet tilsagn til, at dine oplysninger må bruges til sådanne formål);
 • Til at få bekræftet, at du handler i overensstemmelse med vores brugsvilkår;
 • Til at forbedre vores VICE-websider og Serviceydelser, inkl. behandle dine oplysninger til at udarbejde anonymiserede og samlede data om vores publikum. Vi vil bruge disse data internt i virksomheden og udveksle dem med tredjeparter til analytiske formål;
 • Til at kunne producere, distribuere og gøre størst muligt brug af alt VICE's digitale indhold og indhold til film og tv;
 • Til at hjælpe os med at beslutte, om du er en egnet kandidat til nuværende eller fremtidige ledige stillinger hos VICE som fastansat eller freelancer;
 • Til at spore effektiviteten af eventuelle VICE-brandede digitale kampagner via vores VICE-websider eller andetsteds online.

Hvilket retsligt grundlag har vi mht. brug af dine personoplysninger?

Hvor vi behandler dine personoplysninger, er vi udover at informere dig om, hvilke personoplysninger vi behandler, også forpligtet til at informere dig om, på hvilket retsligt grundlag vi behandler dine personoplysninger. Følgende beskriver hvert enkelt retslige grundlag, på baggrund af hvilket vi behandler dine personoplysninger, og i hvilke tilfælde vi behandler sådanne oplysninger på et sådant grundlag.

Retsligt Grundlag i form af Kontrakt – Hvor du har tilmeldt dig vores serviceydelser, og vi f.eks. skal sende dig VICE-merchandise, du har købt online(Kontrakt-Retsligt Grundlag).

Retsligt Grundlag i form af Tilsagn – Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til markedsføringsformål, hvor du har givet dit tilsagn til modtagelse af vores notifikationer, tilbud, særtilbud og anden information via f.eks. e-mail, SMS og sociale medier.

Retsligt Grundlag i form af Legitime Interesser – Vi vil måske behandle dine personoplysninger, hvor dette er nødvendigt for vores legitime interesser. Hvis vi f.eks. holder opsyn med udvikling og forbedring af vores websider eller efterforsker din eventuelle misligholdelse af vores brugsvilkår. Hvor vi behandler dine personoplysninger baseret på legitime interesser, betyder det, at vi har vurderet, hvilken indvirkning behandlingen af dine oplysninger vil have, og har opvejet dine interesser, rettigheder og din frihed i forhold til vores interesse i at behandle dine oplysninger på denne måde. Denne vurdering er blevet anvendt til at implementere den måde, vi behandler dine oplysninger på med henblik på at sikre, at dine rettigheder beskyttes på tilstrækkelig vis. Hvis du gerne vil have yderligere oplysninger om de legitime interesser, vi benytter som grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Du finder kontaktoplysninger under "Hvordan kan du kontakte os?" nedenfor.

Bemærk venligst, at hvis du medvirker i et af vores programmer, vil vi eller tredjeparter i nogle tilfælde benytte os af undtagelser for databeskyttelsesreglerne i relation til journalistisk frihed, ret til kunstnerisk udtryk eller mere generelt i relation til ytringsfrihed, alt efter hvad der måtte være gældende i forhold til den relevante lovgivning?


Hvor længe vil vi beholde dine personoplysninger?

 • Vi vil beholde dine personoplysninger så længe, det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er angivet i dette dokument, og til at opfylde vores lovmæssige forpligtelser. Det er under alle omstændigheder ikke længere end 5 år. Nedenfor finder du en oversigt over det tidsrum, vi vil beholde dine personoplysninger i, alt efter karakteren af de Serviceydelser vi yder dig:
 • Nyhedsbreve – Under varigheden af dit abonnement.
 • VICE Magasin – Under varigheden af dit abonnement.
 • Konkurrencer og Salgsfremstød online – Under varigheden af den specifikke konkurrence/lodtrækning (inkl. levering af de relevante varer/præmier) og en eventuel efterfølgende involvering fra din side.
 • Gæstelister til Events – Under varigheden af den pågældende event og med henblik på at invitere dig til tilsvarende events arrangeret af VICE i en periode på 1 år efter begivenheden.
 • Onlinebrugsoplysninger – Alle Brugsoplysninger (defineret ovenfor) lagres i en periode på fem år efter din sidste interaktion med VICE-websiden. Oplysningerne vil kun blive brugt til intern rapportering og undersøgelsesformål.
 • Digitalt indhold og indhold til Film og tv – Så længe VICE lovligt kan distribuere det relevante indhold og til arkiveringsformål.
 • Ansøgning om arbejde hos VICE - Hvis du accepterer et tilbud om ansættelse eller tilknytning som freelancer hos os, vil eventuelle relevante personoplysninger, der blev indsamlet i løbet af perioden før ansættelsen/udpegningen, blive en del af dine medarbejderoptegnelser og dermed blive bibeholdt af VICE. Hvis vi ikke ansætter dig, eller du ikke bliver tilknyttet som freelancer, vil vi muligvis alligevel beholde og bruge dine personoplysninger i to år efter du fik afslag, med henblik på fremtidige stillinger — medmindre du beslutter at afmelde en sådan brug.

Du skal informere os om eventuelle ændringer af dine personoplysninger, så vi kan holde dem ajourført. Hvis du ønsker at vide mere om, hvor lang tid vi beholder dine personoplysninger, kan du kontakte os. Du finder kontaktoplysninger nedenfor under sektionen "Hvordan kan du kontakte os?"


Hvem udveksler vi dine personoplysninger med?

1) VICE-virksomheder Vi udveksler dine oplysninger med andre VICE-virksomheder i VICE Media Group. Du kan se hvilke virksomheder det drejer sig om, her.

2) Serviceudbydere Vi udveksler også dine personoplysninger med tredjeparter, der yder Serviceydelserne på vores vegne. Du kan klikke her for at se en liste over de leverandører og databehandlere, vi p.t. benytter udveksler dine personoplysninger med.

3) Markedsføringspartnere Vi vil måske også udveksle dine oplysninger med tredjepartsmarkedsføringspartnere for at gøre det muligt for dem at skræddersy eller målrette markedsføring til dig både på og uden for VICE-websiderne på vegne af både VICE og vores annoncører. Vi opfordrer alle vores partnere og annoncører til at handle gennemsigtigt, når de gør dette. Disse tredjepartsmarkedsføringspartnere kan være:

 • reklamenetværk (som f.eks. Google),
 • efterspørgselsplatforme (som f.eks. Mediamath),
 • salgsplatforme (som f.eks. Rubicon),
 • og tilsvarende typer af virksomheder, der arbejder med at hjælpe annoncører med at købe og sælge digital reklameplads.

4) VICE's Digitale Netværk Vi administrerer også et netværk af onlineforlæggere (“VICE's Digitale Netværk”), på hvis vegne vi sælger reklameplads. Dette gør det muligt for os at give dig skræddersyede reklamer på websider på tværs af VICE's Digitale Netværk, med dit tilsagn. For at kunne gøre dette indsamler vi personoplysninger via cookies fra websiderne på tværs af VICE's Digitale Netværk, bl.a. information om din alder, geografiske lokalitet, køn, interesser og antipati samt din browsing og internetadfærd. Denne information vil dog kun blive brugt af eller på vegne af VICE - den vil ikke blive udvekslet med forlæggerne inden for VICE's Digitale Netværk.

5) Tredjepartsdistributører og tv-kanaler Hvis du medvirker i et af vores programmer, vil dine personoplysninger måske blive udvekslet med tredjeparts-tv-kanaler og -distributører i overensstemmelse med vores kontraktlige forpligtelser over for dig og den pågældende tredjepart.

6) Andre Vi vil måske desuden videreformidle dine personoplysningerfor at kunne efterleve eventuelle lovmæssige forpligtelser eller for at kunne beskytte vores virksomheds, vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette inkluderer, i specifikke tilfælde, udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med det formål at beskytte mod bedrageri og med eventuelle nye operatører af hele eller dele af vores forretning.


Hvem må ellers indsamle personoplysninger fra dig på VICE-websider?

Vi bruger analytiske udbydere til at formidle oplysninger til os om brugen af VICE-websiderne og om effektiviteten af de reklamer, vi anbringer andetsteds på internettet, f.eks. i tredjepartsapplikationer. Du vil måske også se tredjepartsreklamer på VICE-websiderne, og disse reklamer kan administreres af en tredjepart.

Disse serviceudbydere må anbringe og tilgå deres egne sporingsteknologier på din computer eller mobile enhed (inkl. cookies og web beacons), og de må på anden vis indsamle og have adgang til oplysninger om dine besøg på og din aktivitet på VICE-websiderne samt på andre websider og onlinetjenester. Nogle af disse tredjeparter vil måske indsamle personoplysninger fra dig med tiden, når du besøger VICE-websiderne eller andre websider og tjenester.

Cookies og web beacons, inkl. dem, som anbringes af tredjepartsnetværksannoncører, kan bl.a. blive brugt til at målrette reklamer, forhindre, at du ser de samme reklamer alt for mange gange, og til at udføre markedsundersøgelser mht. brugbarheden af visse reklamer for dig. Vi vil måske udveksle Brugsoplysninger om besøgende med tredjepartsreklamebureauer, analytiske udbydere, VICE-partnere og andre leverandører til samme formål.

Klik venligst på Cookies Tilsagnsværktøjet for at se en komplet liste over tredjeparter. VICE’s Politik om brug af cookies kan findes her.


Hvad sker der, hvis du ikke giver os de oplysninger, vi anmoder om, eller hvis du beder os om at stoppe med at behandle dine oplysninger?

Hvis du ikke giver os de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne yde Serviceydelserne, vil vi ikke kunne yde dig sådanne Serviceydelser. Hvis du trækker dit tilsagn til vores behandling af dine personoplysninger tilbage, f.eks. hvis du trækker dit tilsagn til at modtage markedsføringsmateriale fra os tilbage, vil vi ikke længere kunne behandle dine data på denne måde, og du vil ikke længere modtage markedsføringsmateriale fra os.


Bruger vi teknologi til at opbygge profiler om dig?

Vi vil måske bruge signaler på din browser, som analyserer de typer af VICE-indhold, du har set. Vi kan dernæst give dig anbefalinger om relevant VICE-indhold og andre typer af indhold, du måske vil synes om at se på VICE-websiderne. Typer af inputsignaler kan inkludere engagement, tid tilbragt på siden og interesser på sociale medier.

Du har ret til at modsætte dig denne aktivitet. Se flere oplysninger nedenfor om denne rettighed og om, hvordan du kontakter os, hvis du har eventuelle spørgsmål.


Bruger vi cookies til at indsamle personoplysninger om dig?

For at kunne yde dig en bedre service på vores websider bruger vi cookies til at indsamle dine personoplysninger, når du browser. Se vores politik om brug af cookies her for at få yderligere information.


Overfører vi dine oplysninger uden for EØS?

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan i nogle tilfælde blive behandlet uden for EØS. De lande, hvor dine personoplysninger behandles, vil måske ikke have de samme beskyttende foranstaltninger mht. dine personoplysninger, som EØS har. Vi er dog forpligtet til at sikre, at de personoplysninger, der behandles af os og af vores leverandører uden for EØS, er beskyttet på samme måde, som de ville være, hvis de blev behandlet inden for EØS. Der er derfor visse sikkerhedsforanstaltninger på plads, når dine data behandles uden for EØS.

For at få mere information om, hvordan vi beskytter dine oplysninger i relation til overførsler, kan du kontakte os på EUPrivacy@vice.com


Hvilke rettigheder har du i relation til de oplysninger, vi har om dig?

Du har iht. loven en række rettigheder, når det drejer sig om dine personoplysninger. Yderligere information samt råd og vejledning om dine rettigheder kan fås hos datatilsynet.

 1. Retten til at blive informeret – Du har ret til at få tydelig, gennemsigtig og nemt forståelig information om, hvordan vi bruger dine oplysninger, og om dine rettigheder. Det er derfor, vi sender dig oplysningerne i denne politik om behandling af personoplysninger.
 2. Ret til adgang – Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (hvis vi behandler dem) og til visse andre oplysninger (i stil med det, der er anført i denne politik om behandling af personoplysninger). Det er, så du er klar over og kan bekræfte, at vi bruger dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Klik her for mere information eller for at anmode om adgang.
 3. Ret til berigtigelse – Du er berettiget til at få dine oplysninger rettet, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige. Klik her for mere information eller for at anmode om berigtigelse.
 4. Ret til sletning – Dette kaldes også 'retten til at blive glemt', og det gør i al sin enkelthed det muligt for dig at anmode om sletning eller fjernelse af dine oplysninger, hvor der ikke er nogen tungtvejende grund til, at vi skal bibeholde dem. Det er ikke en generel ret til sletning; der er undtagelser. Klik her for mere information eller for at anmode om sletning.
 5. Ret til at begrænse behandling – Du har ret til at 'blokere' eller standse yderligere brug af dine oplysninger. Når behandling er begrænset, kan vi stadig lagre dine oplysninger, men vi må ikke bruge dem yderligere. Vi vedligeholder lister over personer, som har anmodet om at få yderligere brug af deres oplysninger 'blokeret', for på den måde at sikre os, at begrænsningen respekteres i fremtiden. Klik her for mere information eller for at anmode om begrænsning af brug af oplysninger.
 6. Ret til dataportabilitet – Du har ret til at få og genbruge dine personoplysninger til egne formål på tværs af forskellige tjenester. Det gør det muligt for dig nemt at flytte, kopiere eller overføre dine oplysninger mellem vores IT-systemer og tredjeparter på en sikker måde uden at påvirke brugbarheden af oplysningerne. Klik her for mere information eller for at anmode om dataportabilitet.
 7. Ret til at modsætte dig behandling – Du har ret til at modsætte dig visse typer af behandling, inkl. behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring (som vi kun udfører med dit tilsagn). Klik her for mere information eller for at modsætte dig behandling af dine oplysninger.
 8. Ret til at indgive en klage – Du har ret til at indgive en klage over den måde, vi håndterer eller behandler dine personoplysninger, hos Datatilsynet.
 9. Ret til at trække tilsagn tilbage – Hvis du har givet dit tilsagn til vores brug af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit tilsagn tilbage. Det betyder det ikke, at vores brug af dine personoplysninger på baggrund af dit tilsagn op til det tidspunkt er ulovlig). Det inkluderer din ret til at trække dit tilsagn til vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål tilbage.

Vi svarer normalt på anmodninger og fremsender information gratis, men vi vil måske opkræve et rimeligt gebyr til at dække vores administrationsomkostninger i forbindelse med:

 • grundløse eller overdrevne/gentagne anmodninger, eller
 • yderligere kopier af samme information.

Vi kan alternativt være berettiget til at afvise at svare på anmodningen.

Overvej venligst din anmodning omhyggeligt, før du indsender den. Vi vil svare så hurtigt, vi kan. Dette vil generelt ske inden for en måned fra det tidspunkt, vi modtager din anmodning, men hvis anmodningen vil tage længere tid at håndtere, vil vi informere dig derom.


Hvordan vil vi kontakte dig?

Vi vil måske kontakte dig via email. Hvis du kontakter os via vores VICE-drevne sociale medieplatforme, vil vi svare direkte. Hvis du foretrækker en bestemt kontaktmetode i stedet for en anden, bedes du informere os derom.


Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi har håndteret dine oplysninger på, eller du har yderligere spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på EUPrivacy@vice.com.

Nærværende Politik om behandling af personoplysninger blev opdateret i maj 2018. Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at ændre denne Politik om behandling af personoplysninger med henblik på at få den til at afspejle ændrede lovkrav eller vores behandlingspraksisser. Eventuelle sådanne ændringer vil blive slået op på denne webside og vil træde i kraft det øjeblik, de slås op.

TILSAGN:
Vi og vores partnere indsamler oplysninger på denne webside og andetsteds på nettet vha. cookies. Vi gør dette for at vise dig mere relevante reklamer og måle effektiviteten af reklamerne. Klik på Acceptér for at indvillige heri. Du finder mere information om vores brug af cookies i vores politik om behandling af personoplysninger og i vores politik om brug af cookies. Du kan framelde dig alle cookies og ændre dine indstillinger ved at gå ind på dine Tilsagnsmuligheder.