Γεωργία Ανάγνου

  • Νόμος και Τάξη στο Ελληνικό El Dorado

    Κάτοικοι της Χαλκιδικής αντιδρούν στη δημιουργία ενός ορυχείου χαλκού και χρυσού σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα σπίτια τους, καθώς υποστηρίζουν ότι το έργο θα έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την περιοχή.

  • Νόμος και Τάξη στο Ελληνικό El Dorado - Trailer

    Κάτοικοι της Χαλκιδικής αντιδρούν στη δημιουργία ορυχείου χαλκού και χρυσού σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα σπίτια τους.