Γιάννης Παπαδημητρίου, Φωτογραφίες: Αντώνης Πασβάντης