Stuff

Myndighederne vil nu forbyde 14 forskellige typer fentanyl i Danmark

Sundhedsstyrelsen vil have 14 forskellige fentanyl-lignende stoffer optaget på listen over forbudte narkotiske stoffer i Danmark. Et forbud kan træde i kraft allerede om en måned.
October 28, 2016, 8:00am

Som det er nu, kan man i Danmark lovligt købe og indtage en række afarter af det ekstremt potente syntetiske stof fentanyl, som er op til 50 gange stærkere end heroin. Men med en indstilling til at forbyde 14 forskellige fentanyl-varianter håber Sundhedsstyrelsen på at begrænse brugen af de livsfarlige stoffer i misbrugskredse.

I indstillingen, som VICE har fået indsigt i, kan man læse følgende begrundelse for, at de såkaldte fentanyl-analoger skal forbydes:

Advertisement

"Der er god dokumentation for, at de syntetiske opioider i indeværende indstilling, og som er nært beslægtet med fentanyl, må formodes at være afhængighedsskabende og meget potente. Der er endvidere dokumenteret dødsfald med mange af disse stoffer i udlandet og for nylig også i Danmark."

Tilbage i august måned skrev vi om, at fentanyl havde krævet sine første danske ofre, og i den forbindelse udtalte Søren Bøgevig, overlæge på Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, at virkningen af stoffet er så kraftig, at man kan gennemføre en operation i ren fentanyl-bedøvelse.

"Det kommer helt bag på folk. Det er samtidig det, der gør stoffet endnu mere afhængighedsskabende end for eksempel heroin – at det virker så effektivt," sagde han dengang.

Fentanyl er billigt at producere og skyld i tusindvis af fatale overdoser i primært USA og Canada, hvor en regulær fentanyl-epidemi har fået sundhedsmyndighederne til at slå alarm.

Men i Danmark har fentanyl altså allerede fået skylden for mindst to dødsfald, mens dødstallet i lande som Sverige, Finland og Estland er langt højere. Alene i Sverige tegner stoffet akryl-fentanyl sig for 23 dødsfald i år.

Sundhedsstyrelsens indstilling omfatter stofferne: fluorofentanyl, fluorobutyrylfentanyl, methoxybutyrylfentanyl, acetylfentanyl, acryloylfentanyl, acrylfentanyl, butyrylfentanyl, carfentanil, despropionyl, fluorofentanyl, furanylfentanyl, lofentanil, ocfentanil og valerylfentanyl.

Advertisement

"Alle ovennævnte stoffer ud fra strukturel lighed, samt rapporter vedrørende forgiftninger eller dødsfald og virkningsmekanismer, vurderes at være meget potente fentanyl-lignende stoffer. De kan fremkalde rus og kan være nemme at overdosere, hvilket kan medføre død. Stofferne kan medføre både akutte og kroniske sundhedsmæssige konsekvenser," lyder det i indstillingen.

"Vi har medtaget de fire nye fentanyl-lignende stoffer, vi har set i Danmark de seneste måneder. Men herudover har vi medtaget de fentanyl-analoger, som er fundet i Sverige, fordi vi har en forventning om, at de før eller siden vil vise sig i Danmark – og så er de allerede reguleret, når de kommer til landet", siger Kari Grasaasen, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Der er høringsfrist 9. november, hvorefter indstillingen kan oversendes til Sundhedsministeriet, der træffer endelig afgørelse om et forbud, hvilket formentlig sker inden for en måned.

Der ligger en signalværdi i det. Samtidig ved vi, at et forbud også regulerer markedet - Kari Grasaasen, Sundhedsstyrelsen

Det giver god mening, at de danske sundhedsmyndigheder ønsker de forskellige fentanyl-stoffer optaget i bekendtgørelsen over euforiserende stoffer.

Men problemet med fentanyl er - som med alle andre syntetiske stoffer - at den kemiske grundstruktur relativt let kan modificeres, hvorefter et nyt og ureguleret stof med samme effekt og misbrugspotentiale ser dagens lys. Alligevel skal man ikke undervurdere effekten af et forbud, mener Kari Grasaasen:

Advertisement

"Der ligger en signalværdi i et forbud i forhold til brugerne – at stofferne er vurderet til at være farlige. Samtidig ved vi, at forbud også regulerer markedet. Vi har rigtig mange eksempler på, at når et nyt stof kommer til Danmark, bliver risikovurderet og herefter kommer på bekendtgørelsen, så ser vi dem sjældent igen. Det er væsentligt sværere at forhandle og købe de her stoffer på internettet, når først de bliver ulovlige."

Hun erkender dog, at myndighederne ikke kan holde trit med den konstante strøm af nye, syntetiske stoffer, der sælges over nettet:

"Det er netop vores største udfordring som myndighed. Der kommer løbende nye stoffer, og vi vil altid være et skridt bagud i forhold til markedets udvikling. Det kan ikke være anderledes. Men dermed ikke sagt, at det ikke har en effekt, når vi forbyder stoffer. Vi kan bare ikke forbyde alle stoffer, som vi ikke kender og ikke ved noget om. Vi bliver nødt til først at se stofferne fysisk, vurdere dem, og herefter risikovurdere dem i forhold til blandt andet dokumenterede skader og misbrugspotentiale," siger hun.

Læs mere fra VICE:

10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille din narkohandler

Københavns nyåbnede fixerum er kæmpestort og ligner noget fra et boligmagasin

Vi spurgte seks unge danskere, hvordan stoffer påvirker deres parforhold