FYI.

This story is over 5 years old.

Drugs

I dag behandler politikerne et forslag om cannabis til syge

I dag kan politikerne tage det første skridt i retning af, at cannabis til medicinsk brug skal gøres lovligt i Danmark.
December 11, 2015, 11:50am
Via Flickr-brugeren Brett Levin.

For mange kroniske smertepatienter, scleroseramte, kræftsyge og flere andre patientgrupper er det lige så naturligt at tage en tur på Christiania som ned på apoteket for at få den nødvendige medicin. Det hænger sammen med, at cannabisprodukter som hash og cannabisolie har en dokumenteret positiv effekt på en lang række sygdomme. Problemet i Danmark er bare, at stoffet befinder sig på den forkerte side af loven - også til medicinsk brug.

Advertisement

Det kan ændre sig i dag, når politikerne i Folketinget skal førstebehandle et lovforslag om legalisering af cannabis til syge. Forslaget er fremsat af Carolina Magdalene Meier, sundhedsordfører for Alternativet, og hun tror på et positivt resultat:

"For første gang har vi en parlamentarisk situation, hvor der er et flertal af Folketinget, der gerne vil være med til det her. I dag skal vi tage den første debat, og stemmes der ja, skal vi efterfølgende sætte os sammen for at finde den rigtige model forud for, at vi skal andenbehandle forslaget. Det forventer jeg bliver i starten af det nye år," siger hun til VICE.

Læs også: Nej, hash er ikke et 'gateway drug'

Lignende planer er ellers blevet skrottet flere gange før. Senest for godt et år siden, da daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S) var kaldt i samråd i Folketinget om fordele og udfordringer ved legalisering af medicinsk cannabis. Her afviste han muligheden med henvisning til et notat fra Sundhedsstyrelsen, hvor konklusionen var, at der ikke var evidens for, at medicinsk cannabis skulle have nogen gavnlig effekt.

"Det er ikke, fordi det møder modvilje. Vi er bare nødt til at stille de samme krav til cannabis, som vi stiller til alle andre lægemidler," sagde han til Information.

Carolina Magdalene Meier mener dog, at det er på tide, at politikerne kigger på de gode erfaringer fra blandt andet USA, hvor cannabisprodukter i flere år har været godkendt til medicinsk brug.

"Det er et godt eksempel på, at vi også skal møde evidens med pragmatisme. Der har været nogle røster fremme om, at der mangler evidens, og det anerkender vi også, men vi opfordrer til, at man kigger på resultater fra udlandet. Selv om der mangler noget forskning, så har man i lande som USA, Holland og Israel valgt at indføre nogle ordninger, der går rigtig godt. Vi kan se, at folk har fået det meget bedre, og der er ikke nogen alvorlige bivirkninger. Hvorfor skulle vi ikke tage det skridt i Danmark?," spørger hun og tilføjer:

"Derudover er det jo også sådan, at 7 ud af 10 danskere mener, at vi skal have legaliseret medicinsk cannabis. Når vi ikke for længst har lavet en lovændring, er det et kerneeksempel på, at Christiansborg ikke lytter til befolkningen."

Jeg synes, det er rigtig trist, at jeg møder en gammel mand på 78 år, der er så desperat, at han har måttet bede sin nabo om at tage ud på Christiania for at hente cannabisolie til ham. - Tina Horsted

At lovforslaget denne gang har mere vind i sejlene end tidligere, skyldes det blandt andet, at fremtrædende eksperter har gjort sig til fortalere for legalisering. Ikke mindst Tina Horsted, som er overlæge på Rigshospitalets tværfaglige smertecenter. Hun møder dagligt patienter, der er tvunget til at selvmedicinere for at dulme de smerter, som gængse lægemidler ikke kan slå ned.

"Der er ingen sundhedsfaglige argumenter for ikke at legalisere cannabis til syge mennesker. Kriminaliseringen er både uhensigtsmæssig og ydmygende for patienten. Jeg synes, det er rigtig trist, at jeg møder en gammel mand på 78 år, der er så desperat, at han har måttet bede sin nabo om at tage ud på Christiania for at hente cannabisolie til ham."

Tina Horsted gør opmærksom på, at der faktisk allerede findes to cannabisprodukter på markedet - Marinol og Sativex - som danske patienter har adgang til, men tilgængeligheden er ekstremt vanskelig, da der kræves en særlig udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen, ligesom der skal søges om økonomisk tilskud. Desuden kan behandlingen kun komme på tale, når alle andre traditionelle medicinske behandlinger mod kroniske smerter har spillet fallit.

Læs også om danske Jack Mikkelsen, der ryger op til 2,5 gram skunk om dagen for at lindre sin sclerose

I praksis betyder det, at hendes patienter skal bruge mange måneder på at afprøve en masse stærke præparater med deraf følgende bivirkninger, selvom de allerede har fundet den medicin, der virker bedst. Hun giver ikke meget for argumentet om den manglende evidens og siger, at erfaringerne fra både hendes egen klinik og fra udlandet taler for sig selv.

"Vi har selv lavet det, som hedder et systematisk review på 33 artikler, som er publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter. Her har vi fundet, at i mere end halvdelen af tilfældene er der signifikant smertelindring. Der er slet ingen tvivl om, at det her virker for nogen."

Dog er det ikke alle i hendes branche, der deler den opfattelse. I 2013, da debatten blussede op på ny, advarede både den daværende formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Bruno Melgaard Jensen, og formanden for Lægeforeningens lægemiddeludvalg, Michael Dupont, mod at udskrive cannabisprodukter på recept. Igen med henvisning til den spinkle dokumentation.

"Som læger og som samfund bliver vi nødt til at være lidt konservative for at undgå skandaler, som nogle af dem vi har set igennem tiderne. Det er vigtigt, at man hele tiden arbejder med evidens, når man bruger medicin," sagde Bruno Melgaard Jensen til Information. Michael Dupont siger i samme artikel:

"Vi skal ikke lukke et stof ud på markedet, som har så stor misbrugsrisiko, hvis der ikke er god evidens for det. Jeg synes, at sporene efter Ritalin skræmmer lidt, så det gør ikke noget, man er restriktiv."

Tina Horsted peger på, at en del af modstanden, både politisk og lægefagligt, skyldes fordomme og manglende viden.

"De tænker: 'skal alle Danmarks smertepatienter nu blive stangpsykotiske og udvikle afhængighed'? - og dermed blander de hele debatten omkring legalisering af cannabis sammen med debatten omkring cannabis til medicinsk brug. Det er to vidt forskellige ting."

"Men for at undgå misbrug er det min holdning, at man skal samle cannabisbehandlingen hos speciallæger. Vi er ikke derhenne, hvor praktiserende læger skal kunne udskrive det. De har heller ikke de samme muligheder for at monitorere behandlingen, som vi har," siger hun.

Svaret på, om flere syge danskere fremover slipper for at selvmedicinere med cannabis, kender vi først til januar, når forslaget skal til afstemning.

Carolina Magdalene Meier håber på, politikerne vil have Folketinget modet til at gøre hverdagen lettere for de mange patienter, der i dag henter deres "medicin" på det illegale marked:

"Og hvis det nu mod forventning ikke skulle virke efter hensigten, jamen så stopper forsøgsordningen bare, når den udløber. Hvad har vi at tabe?"

Få VICE direkte i din inbox

Mere fra VICE:

Dansk hash er tre gange stærkere, end det var for tyve år siden

Kan cannabis helbrede ADHD? Jeg røg mig skæv og prøvede at skrive den her artikel

Hvor rig bliver man af at sælge lovlig hash?