Ο Πρωθυπουργός Αναστέλλει τη Λειτουργία των Εκκλησιών, Μετά την Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου