Στο Μάτι πια, ο Αέρας Μυρίζει Πηχτό Καμένο, Γκάζι και Απώλεια