Τα Διαβατά Είναι η Φυλακή, τα Graffiti στα Τρένα και οι Εργάτες που Περιμένουν το Πρωί στις Στάσεις των Λεωφορείων