Η Παγίδα του Instagram και οι Καταθέσεις Αμερικανών Πρακτόρων στην Υπόθεση του Mr Bitcoin