Το Ελληνικό Cult Διαμάντι «The Blair Kitch Project», που Χάθηκε στον Χρόνο