Οι Κάτοικοι του Έβρου Ταξιδεύουν στην Αθήνα Μέσω Κωνσταντινούπολης