Τα Ζευγάρια της Καραντίνας: Ο Αυτοπεριορισμός με Κάποιον που Μόλις τα Έφτιαξες