Ένας Ήρωας Πηγαίνει τα Τελευταία 12 Χρόνια Σερί στην Εφορευτική Επιτροπή