Όταν η Αστυνομία Διέκοπτε την Πρεμιέρα Ταινίας του Αλεξανδράκη, Λόγω της Αριστερής της Οπτικής