Μια Βάρδια στην Εντατική, στα Τελευταία Λεπτά Ενός Ασθενή