Άνθρωποι από τον Ασπρόπυργο ως το Λονδίνο Σώζουν Αδέσποτα που Ζουν σαν Φαντάσματα στους Δρόμους της Ελλάδας