Έχουμε Κάποιες Απορίες για Δύο Πολιτικούς που τους Αρέσει Υπερβολικά η Τηλεόραση