Η Πρώτη Απολύμανση για τον Κορονοϊό στη «Φαβέλα» της Θεσσαλονίκης