Ωραίος ο Μαραθώνιος, Αλλά Δεν Είναι Όσο Υγιεινός Νομίζεις