Η Αγωγή για το ΑΤΜ που Ανταλλάσσει Bitcoin στην Αθήνα