Η Κυριακή Ήταν μια Δύσκολη Μέρα για τη Θεσσαλονίκη