«Δεν Ήμουν Απλώς Εθισμένη στην Ηρωίνη, Ήμουν Εθισμένη στις Ενέσεις»