Μιλήσαμε με τη Φοιτήτρια που Έκανε Πτυχιακή Εργασία στο Λονδίνο με Θέμα τον Παντελή Παντελίδη