Μια Βόλτα στο Πέραμα, στην Ξεχασμένη Άκρη της Πόλης