Αυτές οι Φωτογραφίες Αποτυπώνουν το Άγχος και την Απάθεια του Έρωτα, στην Εποχή του Instagram