Η Περίοδος για τις Άστεγες Γυναίκες δεν είναι Ταλαιπωρία, Είναι Εφιάλτης